Ture med fagligt indhold til danskundervisningen

Vi går med Michal Strunge gennem den hektiske, hæslige, elektriske by til hvor 80'erne findes vibrerende fastfrosset, og måske tilbage til nutiden.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 18. november Mærkater: ?city ?danskfag ?edu ?litteratur ?skole ?ture

H.C. Anderens eventyr og deres figurer er guider til Kongens København. Overalt i byen finder man hans inspirationskilder til hans fortællinger, i gader og stræder, blandt parker og palæer og helt ned i rendestenen.

Læs mere…

Leveret søndag d. 17. marts Mærkater: ?1800-tallet ?city ?danskfag ?guldalder ?hc andersen ?historie ?litteratur ?personer ?skole ?tema ?ture

Byvandring for konfirmandgrupper, der følger Søren Kierkegaard på vej til sin konfirmation, og hører om hvordan han senere omgikkes med Gud og kirken.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 1. marts Mærkater: ?danskfag ?historiefag ?kierkegaard ?konfirmation ?kristendomsfag ?sak ?skole ?tema ?ture

Vi følger Dan Turells spor på Vesterbro for begyndere. Det handler om forfatterens stil og stemme, genrer og beskrivelse af samfundet. Dansk og Samfundsfag.

Læs mere…

Leveret tirsdag d. 21. februar Mærkater: ?danskfag ?samfundsfag ?skole ?turell

Følg HC Andersen ind ad Vesterport til Kongens By, en ung mand, der søger lykken og stræber efter kunsten. Turen introducerer den Indre By på en ny måde for de unge.

Læs mere…

Leveret tirsdag d. 21. februar Mærkater: ?city ?danskfag ?hc andersen ?historiefag ?kristendomsfag ?personer ?skole ?tema ?ture

Amagers forfatter og landskaber, en tur om lokal identitet. Vi går fra Øresund til Urbanplanen og frem til litterære højdepunkter i det flade landskab i selskab med Rifbjerg og andre amagerkanske forfattere.

Læs mere…

Leveret tirsdag d. 21. februar Mærkater: ?amager ?danskfag ?geografifag ?skole ?ture

Tove Ditlevsens rim og rytme holder stadig. Turen bruger digte og tekster til at fortælle om Toves vej fra Barndommens Gade og på vej mod det fristende og farlige voksenliv. Den handler også om Vesterbro og Danmark på hendes tid og i dag.

Læs mere…

Leveret tirsdag d. 21. februar Mærkater: ?danskfag ?edu ?historiefag ?samfundsfag ?skole ?special ?ture ?vesterbro

Vi arbejder med det lokale område i København ud fra geografi, historie – og at iagttage, tegne og røre os i byens rum. Tilpasses til alle aldersgrupper.

Vi laver turen ud fra jeres ønsker eller i samspil.

Læs mere…

Leveret mandag d. 1. august Mærkater: ?danskfag ?edu ?geografifag ?historiefag ?naturfag ?samfundsfag ?skole ?ture

Søtorvet

Det Moderne Gennembrud. En historisk tur om en gammel verden der rystes i sin grundvold, med fokus på tidens tanker, idealer og arkitektur. Her er ord af Georg Brandes og Herman Bang, byplan og bygninger af Ferdinand Meldahl, samt statuer venligt stillet til rådighed af Brygger Carl Jacobsen.

Læs om turen her…

Leveret onsdag d. 18. maj Mærkater: ?1800-tallet ?city ?citybydel ?danskfag ?gennembrud ?historiefag ?skole ?tema ?ture ?voldkvarter

Vi krydser det gamle København og følger sporet af, hvordan Danmark bevægede sig fra enevælde til folkestyre i 1848. Samtidig fortsatte landet på den farlige vej, der førte til borgerkrig, politisk blindhed, og det fuldstændige nederlag i 1864. Hvad skete der i hovedstaden, samtidig med at Danmark gik fra katastrofe til katastrofe på slagmarken og ved forhandlingsbordet?

Læs mere…

Leveret tirsdag d. 7. oktober Mærkater: ?danskfag ?historiefag ?samfundsfag ?skole

Vi går en tur i København i starten af 1800-tallet, mens byens volde er ved at sprænges af befolkningspresset. Endnu er Danmark enevældigt, og tidens store tænkere sætter tvivler ikke på Kongens magt. Men tidens store tanker kommer også til at sprænge rammerne, og præge den verden vi lever i idag.

Læs mere…

Leveret søndag d. 10. august Mærkater: ?billedkunst ?danskfag ?designfag ?edu ?historiefag ?kristendomsfag ?naturfag ?skole ?ture

Kom tæt på magtens centrum før og nu

Læs nærmere om mulighederne

Leveret søndag d. 10. august Mærkater: ?city ?citybydel ?danskfag ?designfag ?edu ?historiefag ?samfundsfag ?skole ?ture ?vesterbro

Turen går til et København og en verden i forandring ved 1600-tallets start. Christian IV fylder i historien, med sine drømme, det dramatiske liv. Han er til stede i bybilledet med spændende bygninger, og via øvelser bruger vi flere fagligheder til at aflæse deres hemmeligheder.

En variant af turen handler om den bitre feje mellem kongens børn i en ramme af svenskekrige, enevælde, med vidnesbyrd fra kongedatteren Leonora Christine og andre.

Læs mere…

Leveret lørdag d. 9. august Mærkater: ?danskfag ?designfag ?edu ?historiefag ?kristendomsfag ?naturfag ?skole ?ture

Øvelser om Superkilen på Nørrebro til Folkeskole, Gymnasium osv.

Læs mere …

Leveret onsdag d. 11. juni Mærkater: ?bevægelse ?blog ?danskfag ?geografifag ?historiefag ?naturfag ?opgaver ?skole

Kan du følge med Kierkegaard i Københavns gader? Vi går på sporet af den flygtige filosof og forfatter i de samme gader som han færdedes. Filosofi, forførelse og familieforbandelser er alle på programmet.

Læs mere…

Leveret fredag d. 1. august Mærkater: ?1800-tallet ?city ?danskfag ?historiefag ?kierkegaard ?personer ?skole ?tema ?ture

Andre fag