Workshops om udendørs undervisning og læring

Vi ved at skolerne ofte ikke har råd til at hyre os til mange byvandringer. Derfor deler vi vores viden, og regner med at få inspiration til gengæld, og udvide vort lokalkendskab gennem disse workshops.

Undervisning på udebane

Denne workshop fokuserer på praktiske færdigheder og didaktik, for at skabe bedre ekskursioner med klasserne.

Indhold i workshoppen

 • Praktiske forhold: Hastighed, rytme, logistik, toiletter, timing
 • Læring i nye rammer - at folde sig ud og finde sted
 • Plan og didaktik
 • Formidling og fortælleteknik i det åbne
 • Forberedelse og efterbehandling
 • Demonstration af øvelser og opgaver.

Rammen er en af vore eksisterende skole-byvandringer i København, med et par indendørs timer om teori før og efter. I vælger den konkrete byvandring fra vores udbud. Den tjener som praktisk eksempel. Deltagerne og skolen vil også modtage et turmanuskript, så de selv kan bruge materialet.

Der kan være en mindre udgift for leje af sted at afslutte workshoppen, op til 500 kr. Med den rette planlægning kan en sådan udgift undgås.

Forløb på 4 timer, delt mellem byvandring og indendørs teori og øvelser.
Op til 10 deltagere.
Pris 3000 kr.

Design af øvelser med lokalt fodfæste

På designworkshoppen producerer vi udendørs øvelser i samarbejde med skolens faglærere. Formålet er at opbygge et lager af aktiviteter, som skolen kan anvende på længere sigt. Det kan indgå i et katalog af gode øvelser i lokalmiljøet.

Workshoppen tager sigte på de fag som lærergruppen ønsker at aktivere og nogle af de muligheder der eksisterer i nærområdet.

Indhold i workshoppen

 • Demonstration af grundformer af opgaver
 • Didaktiske aspekter
 • Justering af opgaver for fleksibilitet
 • At give opgaverne faglige og tværfaglige dimensioner
 • Skabe øvelser der kan bruges differentieret – og materiale der kan genanvendes på flere klassetrin eller til forskellige fag
 • Plan for færdiggørelse og finpudsning af de øvelser vi sætter i gang.

Forløb på 6 timer eller 2 x 3 timer.
Forudgående besøg og granskning af lokalområdet fra byvandring.nu.
Efterkritik på de producerede øvelser.
Op til 15 deltagere.
Pris 6000 kr.

Workshop 1+2 samlet

De to workshops kan forenes i et samlet forløb, som indeholder både øvelse af færdigheder på udflugter samt planlægning og produktion af lokalt forankrede øvelser.

Forløb på 10 timer fordelt efter aftale.
Forudgående besøg og samtaler om jeres ønsker.
Lokal workshop, og udetur med træning af færdigheder.
Efterkritik på de producerede øvelser.
Op til 15 deltagere.
Pris 8000 kr.

Design af en byvandring

Denne workshop går ud på at skabe en konkret tematisk byvandring. Workshoppen kan laves med en lærergruppe, eller med elever som del af et projektarbejde.

Indhold i workshoppen

 • Valg af tema og forløb
 • Tidsplan og research
 • Øvelser og aktiviteter der understøtte tema og faglighed
 • Evt. samarbejde med partnere som museum, kvarterløft osv.
 • Differentiering.

Forløb efter aftale, 4 – 10 timer.
Forudgående besøg og samtaler om jeres ønsker.
Lokal workshop, og udetur med træning af færdigheder.
Efterkritik på de producerede øvelser.
Op til 15 deltagere.
Pris efter aftale, fra 3000 kr.