Vejen til 1864 - byvandring om folkestyre og krig

Det unge demokrati i Danmark prøvede at stå på egne ben, men det befandt sig allerede på en farefuld kurs. Denne byvandring går gennem København i folkestyrets formative tid fra 1848, og går i dybden med nederlagets år i 1864.

Byvandring I Københavns indre by, 2 – 2,5 timer, med indlagt pause.
Designet for ældre klasser I folkeskolen, gymnasier osv.
Fagligt: især: historie, dansk, samfundsfag
Start: Rådhuspladsen eller Christiansborgs Slotsplads. Slutsted: Amalienborg.

På vejen frem til Christiansborg Slotsplads sætter vi styr på det politiske billede. Her er steder der fortæller om Enevælden, dansk og tysk, de Nationalliberale. Vi får hilst på nogle af de centrale politiske aktører, der hvor de færdedes til daglig.

Ved Christiansborg handler det om omvæltningerne i Martsdagene 1848, hvor Danmark fik Folkestyre uden revolution. Hvilke beslutninger blev taget, og hvordan førte det til tre års borgerkrig mellem dansk- og tysktalende? Vi kigger også på Frederik VII, der sidder højt til hest her. Han blev senere anset som en helt i denne historie, men hvilken rolle spillede Danmarks første konstitutionelle monark?

Herefter omhandler turen de politiske forhold, som bestemte Danmarks politik i forhold til Slesvig, og selve krigsåret 1864. Det er et klassisk eksempel på indenrigspolitik og udenrigspolitik der trækker i hver sin retning. Vi passerer vi de adresser hvor stormagterne havde deres ambassader, og ser på flere steder, hvor krigen satte sit præg. Hvad skete der i hovedstaden, mens de katastrofale nyheder kom fra fronten og fra fredsforhandlingerne. Hvor længe holdt man fast i håbet i København?

Hvad skrev aviserne, politikerne og digterne – og hvad stod der i brevene fra fronten?

Vi bruger samtidige tekster og billeder undervejs, og kan inkludere øvelser til at understøtte turen.

Ture designet til undervisning, alle fag
Samfundsfag
Dansk og litteratur