Borgen og Staden

undervisningsvandring fra Christiansborg til Christiania

Byvandring 1,5 - 2 timer
Fag: Samfundsfag, Historie, Dansk - udskoling/gymnasial
Startsted: Christiansborg Slotsplads eller Christianias indgang

Samfundsfag: Christiania er midtpunkt i en konflikt, der er med til at definere Danmark af i dag. Der er under 1 kilometer mellem Christiansborg og Christiania. Turen går gennem de politiske, kulturelle og juridiske dimensioner af sagen. Vi ser på aktørerne: Stat, folketing, ministerier, kommune, interessegrupper, investorer, borgere. Vi kigger også på historien bag Christiania gennem to generationer, mens vi bevæger os fra Borgen til Fristaden.

Historie: Christianshavn ligger mellem modpolerne. Det er en levende bydel med en stærk lokal identitet og en varieret befolkning. Den brogede forhistorie indeholder sømænd, flåde, fabrikker og brutal fattigdom. Tordenskjold holdt kanon- & abefester. Her rasede Danmarks største fangeoprør i 1817 og her flammede ungdomsoprøret op i 1960’erne. Folk og myndigheder er stødt sammen i bydelen. Andre gange er man nået til enighed.

Dansk: Det er også kulturer der støder sammen. Christianshavn og Christiania er beskrevet i kunsten. Fra Vilhelm Bergsøe til Huset på Christianshavn, Jane Aamund, Peter Høegh, Kim Larsen og Natajsa.

Tilpasning af turen

Vi kan arrangere møder med lokale aktører, for at belyse fx politisk handlen eller sociale emner.

Turen kan gå fra Slotsholmen til Christiania, eller omvendt.

Byvandring.nu guider ikke på selve Christiania. Vi kan godt følge jer ind, men det christianitterne ønsker at fortælle deres egen historie. Hvis I vil have en tur her, skal I kontakte Rundvisergruppen – mindst tre uger før turen anbefales.

Link til Christianias Rundvisergruppe


Ture designet til undervisning, alle fag
Historie
Samfundsfag