Lands Lov og Ret: Dansk Konstitutionshistorie

En tur på gymnasieniveau: samfundfag og historie.
2 timer i Indre København.
Start og slut Rådhuspladsen/Hovedbanegården eller evt. Christiansborg.

Vi anskuer de store skift i samfundsorden og styreform på en vandring gennem indre København, mellem Rådhuspladsen og Slotsholmen. På vej gennem emnet kommer vi forbi en række vigtige institutioner i Danmark, samt mindesmærker og monumenter, der giver gode vinkler til at tale om emnet. Det er muligt at kigge ind i Christiansborg, Københavns Byret og Københavns Rådhus på turen.

København var et magtcenter siden 1167, og her lå ærkebispens borg, kongens by og borgernes stad. De fleste store omvæltninger i vores historie udspillede sig i København. Fx var Slotspladsen stedet, hvor Enevælden både blev indført i 1660 og fik sit dødsstød i 1848.

Vi gennemgår stadierne i Danmarks statsform: middelalderens feudalsystem i en dynamik med kongemagt, adel og kirke. Reformationen i 1536, Enevældens indførelse i 1660 og den diskrete transformation. Sidste kapitel starter med indførelsen af Folkestyret fra 1849, og den lange kamp for et effektivt demokrati. Vi ser på den politiske og økonomiske kontekst for ændringerne og sætter gang i en diskussion om, hvordan de lever op til vore idealer om retfærdighed og demokrati.

Rute (med start ved Rådhuspladsen)

De gamle volde (i dag Tivoli), Nationalmuseet, Marmorbroen, Den Sorte Diamant (Jyske Lov), Slotsholmen, Folketinget, Slotspladsen, Højesteret, Højbro Plads (Absalonstatuen), Domhuset på Nytorv, Rådhuset.

Beslægtede byvandringer

Skoletur på Slotsholmen og stat og regering
Skoletur om politiske niveauer og aktionsformer - fra Christiansborg over Christianshavn og til Christiania
Andre ture på Slotsholmen

Ture designet til undervisning, alle fag
Historie
Samfundsfag