Byvandringer i København for skoler og gymnasier.

Byvandring.nu udvikler udendørs undervisning. Vi har fokus på dine elevers læring i byens rum, og har styr på hvilke fortællinger der skal frem under turen. Vi har flere rundviserne med læreruddannelse, undervisningerfaring og faglig og/eller personlig indsigt i emnerne.

Ture med særligt fagligt fokus

De fleste ture kan gennemføres med tværfaglig vægtning. Der er øvelser for de forskellige niveauer. Vi kan tilpasse turen til din undervisning relevant fagmål, varme op til projektarbejde, og sørge for at turen understøtter jeres andre aktiviteter i København.

Særligt tilbud til Folkeskoler i København:

Få betalt turen gennem Åben Skole programmet under Københavns Kommune. Læs mere her.

Workshops for lærere

  • Vi laver træning for lærere der vil blive bedre til at bruge byen
  • Undervisning på Udebane: En træningsworkshop bygget op over en af vore byvandringer for skoler
  • Designworkshop: Øvelser med lokalt forfæste: Session, hvor vi laver opgaver forankret i skolens nærområde. Opgaverne bliver fleksible og holdbare med indbygget progression.
  • Skab en byvandring: Vi samarbejder om at lave en byvandring med en tema og faglighed, som I har valgt.

Læs mere om Workshops for Lærere

Superkilen

Hent video: WebM, Ogg, MPEG-4.

Ressurser

Øvelser til Superkilen på Nørrebro

Vi har udarbejdet øvelser til udendørs undervisning på vegne af Superkilens styregruppe. Link til vejledning og øvelser

Øvelse: Ni Årstal på Gråbrødretorv

Øvelse i Københavns Indre By, med detaljejag, historie og fokus på ætetik i byen. Link til øvelse til egen brug.

Artikel om Udendørs Undervisning

Læs mere om BYVANDRING SOM UNDERVISNINGSFORM.
Artiklen har været bragt i Geografisk Orientering, no. 2, 2011

Artikel om Byen som Undervisningsrum

Bragt i Folkeskolen i 2012. Artiklen indeholder et design af en tur om Menneskerettigheder for Udskolingen. Turen løber mellem Nørreport Station og Nørrebro, med et smut omkring Indre By i København.
NB. klik på kortet næstøverst th. i billedkolonnen her på siden. Det hører til artiklen.

Gå til oversigt over skoleture


Præsentation

Paul Hartvigson leder byvandring.nu. Han er historiker, geograf, og meritlærer. Han underviser på Turistføreruddannelsen på RUC, og formidler Danmark og København til mange slags mennesker.

Byvandring.nu anvender turledere med alsidig pædagogisk, faglig og personlig baggrund.

Byvandring.nu er en virksomhed, og turene koster penge. Vi giver dog rabatter og deltager i udviklingsarbejde på andre vilkår.