Christian IV's København

Byvandring om Renæssancen i for klasser

Turen går til et København i rivende udvikling - i 1600-tallets begyndelse. Byen voksede til dobbelt størrelse, og prægtige bygninger skød op på Christians IV's tid. Vi tager bestik af Rundetårn, Børsen, Nyboder m.fl. og lurer deres hemmeligheder af. Vi sørger også for at den dominerende konge ikke spærrer for historien om undersåtterne.

Byvandring 1,5 – 2 timer
Historie, Dansk, Håndværk og Design, Natur & Teknik, Kristendom
Niveauer: Mellemniveau, udskoling, gymnasial.
Startsted fx.: Rosenborg, Rundetårn (Nærmeste station Nørreport), Christianshavns Torv. Turen kan laves i forbindelse med besøg på Rosenborg eller Rundetårn.
Turen kan omfatte ENTEN Nyboder ELLER Christianshavn

København var hovedstad i et vidstrakt rige. Der blev handlet, sendt ekspeditioner til fjerne lande og ført krige. Inspirationen kom fra Italien, Holland og England.

Overalt møder vi Renæssancens tankeverden i kunst, symboler, arkitektur og videnskab – på tværs af nutidens faggrænser. Det bruger vi i øvelser, i Kongens Have, omkring Rundetårn og andre steder i byen. Tidens tegn er fuld af hemmeligheder og symboler, som kan vække elevernes nysgerrighed og engagere dem.

Kongen og Folket

Vi går kritisk til Christian IV og alle hans drømme og begrænsninger. Og vi går bag om ham for at møde et mylder af matroser, soldater, jøder, hekse, håndværkere og adelsfolk. Hvordan var livet i byen, og i de nye kvarterer der opstod – Christianshavn og Nyboder?

Spørgsmålet er klassisk: Bliver historien skabt af enkeltpersoner, af folket, eller er udviklingen styret af andre kræfter?

Aktiviteter: Vi aflæser Christian IV’s inskriptioner og tager bestik af bygningerne gennem opgaver der særligt berører historie, dansk, natur/teknik og håndværk/design.

Variant: Jammersminde

Kongens datter Leonora Christine deltog i magtkampen om Christians IV's arv i de skæbnesvangre år der gik fra kongens død og frem til krig mod Sverige og stormen på København. Hun endte i fængslet Blåtårn i 22 år på befaling af sin halvbror Frederik III, den hemmelighedsfulde grubler, som fik indført Enevælden i Danmark

Vi bruger Leonora Christines ord til at fortælle om tid og tanker, krydret med lidt mere af tidens digterkunst og lovtekster.

Ture designet til undervisning, alle fag
Historie
Design og billedkunst
Dansk og litteratur
Geografi og naturvidenskab
Kristendomskundskab