Kristendom i København

Byvandringen går på troens fodsti, og indenfor hos de københavnske kirker. Den behandler kristendommens rolle i Danmark i fortiden, så vel som i dag. Kirke i forhold til folk, stat, kirkens sociale rolle, kirken og kunsten.

Byvandring, 1,5 - 2 timer.
Fag: Kristendomskundskab, historie, evt. dansk, samfundsfag.
Startsted: Absalonstatuen på Højbro Plads. Slut: Vor Frue eller Vartov.
Alternativ start: Rådhuspladsen eller Nationalmuseet.

Turen starter ved biskop Absalon. På hans tid var tro og politik ikke til at skille ad, og København var en fæstning på korstogenes tid. På vejen gennem byen hører vi om middelalderens kirker – og om klostrene der var en vigtig del af Københavns liv – de kunne yde omsorg for de svage, men blive misundt for deres rigdom.

Reformationen blev gennemført på dramatisk vis. Hvad betød det at Kongen nu var overhoved for Kirken? Turen går gennem Latinerkvarteret til Rundetårn og universitetskirken Trinitatis, hvor renæssancen og enevælden åbenbarer sig.

Vi passerer både Synagogen og Skt. Petri tyske kirke, og kan tale om andre trossamfund i den danske sammenhæng, samt kirken som en størrelse, der rækker ud over folk og grænser.

Domkirken Vor Frue er den yngste kirkebygning i Middelalderbyen. Her handler det om vi med 1900-tallets strømninger i troen – og om Kierkegaard og Grundtvig, der udfordrede autoriteten. Turen kan fx fortsættes til Vartov, hvor Grundtvig var præst.

Turen kan tilrettelægges i tilknytning til besøg hos en kirke i København. Vi hjælper gerne med kontakten.

Ture designet til undervisning, alle fag
Historie
Kristendomskundskab