Den lokale skolevandring

En tur for klasser vi laver til jeres lokalområde.

København er en meget varieret by, fra det flade Amager og til højdedragene i Bispebjerg og Brønshøj. Vi forankrer turen i jeres bydel og den lokale natur og historie.

Fag: Dansk, Historie, Geografi og Samfundsfag. Men efter aftale også bevægelse, kreative fag og naturvidenskab.
Den er egnet for alle aldersgrupper. Vi går ud fra jeres udspil.

Byen uden for voldene opstod fra brokvarterenes slum efter 1850 frem til Ørestaden af i dag. Bydelene ligger på gamle marker og enge, opfyldt land, og omkring gamle landsbyer, og naturen viser sig tydeligt, jo længere man kommer fra Stenbroen. Hvert sted har sin historie, som vi aflæser gennem fortællinger og øvelser.

Vi kigger også på trafik, arkitektur og butikker, og går ind i deres historier. Hvad er der af lokale historier og helte og hvad fortæller gadenavnene Absalonsgade, Birkegade, Ceylonvej, Degnevænget, Ebeltoftgade, Fussingvej, Glentevej, Halmtorvet, Islands Brygge, Jemtelandsgade, Karlstad Allé, Louis Pios Gade osv.

Vi kan bruge lokale forfattere og erindringer til at bakke turen op, men også bruge kunst og bevægelse undervejs.

Skolens placering i det lokale er også en del af historien.

Hvis turen er forberedelseskrævende, aftaler vi et ekstra gebyr. Til gengæld afleverer vi turplan og aktiviteter skriftligt, så skolen kan anvende materialet til andre klasser.

Ture designet til undervisning, alle fag
Historie
Samfundsfag
Dansk og litteratur
Geografi og naturvidenskab