Skal Vesterbros Slagtergårde have Kniven?

af Erik Willumsgaard og Paul Hartvigson

Vesterbro gemmer på et truet kulturmiljø. Kig ind i baggårdene langs Vesterbrogade og Enghavevej. Her kan man mærke fortiden og se muligheder for fremtiden. Hvis området altså har en fremtid!

Vi laver byvandring om Slagtergårdene og Sorte Hest den 20.-2. og 12.-3. 2016. Begge dage kl. 13.00 fra Vesterbro Torv.
Læs mere om vore Åbne Ture.

Her er 'Vesterbrogae 107c. I en tidligere version kom jeg til at benytte et billede fra nettet, der nu er udskiftet med eget foto. Jeg påtager mig det fulde ansvar for dette. Paul Hartvigson.

I 2016 er Vesterbrogade 107c i søgelyset, på grund af planer om nedrivning. Den lave bygning er kun påfaldende, fordi den kun er i én fuld etage, modsat naboejendommene, som er fuld ”Vesterbro-højde”. Midt i ejendommen er en port, og ved vores besøg i januar skinnede vintersolen ind gården bagved og afslørede en anderledes verden.

Udsnit af området fra Vesterbro Bydelsatlas, hvor flere af bygningerne er opgivet som bevaringsværdige. Men det er helheden der er vigtig, mere end de enkelte huse. Gaden med knækket er Enghavevej.

Når man går ind gennem porten, bliver man ført gennem gamle gårde med små huse frem til Enghavevej 8. På strækningen Enghavevej 4 til 16 ligger lave huse, hvorimellem man kan kigge ind i flere gamle gårde med skure og bindingsværkshuse. Her opstod et tidligt industrikvarter fra da København fik vokseværk - især slagtergårde fra 1860'erne. Blandt andet Robert Storm Pedersen voksede op her, hvor hans far havde et hesteslagteri.

Læs mere om Slagtergårdene på Københavns Museums hjemmeside.

Hele området er altså et umage fortidslevn. Og så kommer spørgsmålet: Hvad skal man med sådan et? Nogle vil rive ned, og andre vil bevare.

Planer og protester

Indtil videre er det blot én byggesag der truer én bygning, Vesterbrogade 107c. Ejerne søger tilladelse hos kommunen til at rive det gamle hus ned og i stedet opføre en ejendom på fem etager med otte nye lejligheder.

Den truede bygning ser ikke ud af meget, men den er del af et bevaret kulturmiljø, og det er baggrunden for de protester, der er kommet. Kommunens nye lokalplan for området vil åbne for nedrivning af flere af de historiske slagtergårde langs Enghavevej, for at der kan bygges beboelsesejendomme. De planer var også oppe i et forslag for området fra 2008/2009, som strandede efter høringsperioden. Dengang var det især de lokale, der påpegede slagtergårdenes historiske karakter.

Der kom over 300 indsigelser mod nedrivning af 107c ved høringsfristens udløb i januar 2016. De lokale protester bakkes op af Vesterbro Lokaludvalg. Det lokale Kultur- og Fritidsudvalg, som udtaler at ”der er behov for et område af denne karakter, der er med til at give København ’kant’ og storbykultur, og at der derfor ikke bør rives bygninger ned i området.”

Fra slagtergårde til spændende bymiljø

Det handler ikke bare om det enkelte hus. Hele området er et kulturmiljø med mindelser om den gamle industri i København. Der er en række gårde, man kan stikke hovedet ind i, hvor man finder mindre kreative virksomheder. I ét af værkstederne bliver der f.eks. snedkereret kulisser og rekvisitter til DR’s Ramasjang. Der er studier, hvor mange nye danske musiknavne har fået produceret deres første vinyler og cd'er, og der stadig er gang i musikken. På den anden side er Restaurant Klubben med Tove Ditlevsens Have et velkendt lokalt vandingshul for dem, som ynder traditionel dansk mad som skipperlabskovs, bankekød og stegt flæsk i rigelige mængder. Det tætte og lave byggeri og de skæve bygninger rummer mange muligheder for byliv i en tæt bebygget bydel. Og hvorfor skal man flytte et smart sted hen, når kvarterets særpræg forsvinder i samme omgang?

Hvem skal bevare miljøet?

Nogle af bygningerne er misligholdt, og ejerne satser på at rive ned og bygge nyt. Men hvis områdets historiske bygninger bliver bevaret og renoveret, kan området også udvikles attraktivt. Husk at både Nyboder, Nyhavn og Christianshavn har været truet med nedrivning. Det kræver iværksættere og investorer med sans for historie, skæv charme og muligheder. Man kan se eksempel på det i det designer-showroom, der findes i baghuset til Vesterbrogade 105, eller restauranten i Vin og Vildt på Enghavevej 14. Vi kan ikke regne med, at det offentlige går ind og bringer bygningerne i god stand, men vi må bede kommunen om at bane vejen for bevarelse af de gamle slagtergårde af hensyn til det levende bymiljø.

Aktion

Det sidste ord er ikke sagt i sagen, og der er uenighed blandt byens politikere. Der vil fortsat blive rejst protester og gennemført happenings. Hvis et af husene bliver fjernet, vil noget af værdien forsvinde, og det vil blive lettere at rive resterne ned, så vi mister et spændende kulturmiljø.

Et godt sted at følge med, ja og bidrage, er på Facebooksiden Bevar Slagtergårdene på Vesterbro.

Følg med i lokale høringer fra kommunen: Her er siden for Vesterbro-Enghave, Hvor man også kan gå ind og læse høringssvar angående Vesterbrogade 107c, men også se andre projekter der lægges til høring

Hurra for demokrativet, skal vi huske at sige. Vi kan få indflydelse, hvis vi altså er vågne. Ja, og i skrivende stund erfarer vi, at der er oprettet en underskriftindsamling, hvor man kan støtte sagen.