Omkring sorte Hest

Ydre Vesterbro. Ved kanten af Vesterbro og Frederiksberg ligger de gamle gule bygninger kaldet Sorte Hest. Stedet er omdrejningspunkt for en byvandring mellem gammelt, nyt og byfornyet på Ydre Vesterbro.

Byvandring på Ydre Vesterbro, 1,5 - 2 timer
Start og slut-steder: Sorte Hest, Enghave Station, Enghaveparken.
Vi kan ændre vandringen til at tage lidt af Carlsberg eller Bakkehuset med.

**Vores ture Slagtergårdene og Sorte Hest kommer omkring det truede kulturmiljø i de gamle baggårde ved Enghavevej.
Læs mere om Slagtergårdene, planer og protester..

Sorte Hest lå langt ude på landet, for ikke så lang tid siden, sammen med Grønne, Gule og Hvide Hest. Enghavevej gik fra gennem marker, og førte ud mod Kongens Enghave. Fra 1800-tallets midte ændrede den landlige idyl sig, og Vesterbro voksede herud. Der opførtes både arbejderboliger og industri i området.

Vi går ad sideveje i baggårde for at følge kvarterets historie siden dengang Struensee blev lagt på hjul og stejle på Amerikavej - og find også ud af, hvorfor det hedder Amerikavej. Bing & Grøndal og Carlsbergs fabrikker voksede til, og Lenin boede et par måneder bag Vesterbrogade. Tove Ditlevsen er vokset op i et baghus i Helgolandsgade, men kunne nyde godt af bibliotek og badeanstalt ved Enghaveparken.

Det var et livligt kvarter, hvor Otto Brandenburg spillede op til asfaltbal i 1960'erne og til fester i Folkets Hus (nu Vega), og hvor selve Sorte Hest var scene for BZ-aktioner i slutningen af 80'erne. I dag er kvarteret ændret gennem byfornyelse og til- og fraflytning. Der bygges Metro på Enghave Plads, og huspriserne stiger.

Tag på denne byvandring og følg tråden fra fortid til nutid.

Ture designet til undervisning, alle fag
Historie
Samfundsfag