Maleriets Forbandelse

Byvandringer ved bogudgivelse 13.10. og 17.10. 2023

Kunsten giver overraskende indsigter i storhandelens skyggesider og historikernes arbejde

Anders Ravn Sørensen og Benjamin Asmussen: Maleriets Forbandelse, Gads Forlag 2023.

Hvis portrættet kunne aflægge vidnesbyrd, så ville det kunne fortælle om risikable investeringer, hemmelige nøgler, underslæb, guld og våben, og om fallit og sorg og skilsmisse blandt de mest velhavende familier. Portrættet var selv del et bryllupssæt - med portrætter af brud og gom - malet af kendte kunstner Jens Juel. Men tiden skilte de to ægtefolk Christophe og Anna Elisabeth i forskellige samlinger.

Christophe Battier kigger ud på os, venligt og lyttende ser det ud til. Måske er det en maske. Jeg forestiller mig, at han var drevet ud i rokkokotidens høflighed.

Bedraget foregik forbavsende længe, og der skulle flugtforsøg og forhør til, før Battier røbede nogle af sine gerninger, men det var ikke alt, der kom i protokollerne. I år er det historikerne Benjamin Asmussen og Anders Ravn Sørensen, der afslører flere af de skjulte forbindelser i bogen Maleriets Forbandelse, der udkommer denne oktober på Gads Forlag. Den er baseret på flere års research og opdagelsder.

I bogen kommer vi ind bag murene på Asiatisk Kompagni, hvis bygninger stadig ligger arrangeret symmetrisk om porten i Strandgade. Det var en meget indbringende virksomhed, selvom det kunne tage to år for et skib at stævne ud fra Asiatisk Plads til Canton, og nå tilbage igen læsset med de eftertragtede varer fra østen, der kunne give tilværelsen rafinnement. Vi kommer også næsten tæt på bogholderen i det rige og magtfulde selskab, men han er ligesom lidt undvigende, hvilket gør læsningen spændende. Det kræver en del fodarbejde af forfatterne at få stillet ham til regnskab.

Der foregik lidt af hvert i kontorerne på Asiatisk Kompagni i årene op til 1783, hvor skandalen blev asløret.

Man skal ikke forsimple historien om handelslivet i den Florisante Periode til at Asiatisk Kompagni hjembragte silke, te, porcelæn og krydderier fra Østen, at Vestindisk Kompagni stod for den blodige trafik med våben, levende mennesker og sukker i Trekanthandelen, og at andre kompagnier betjente Nordatlanten.

Vi kommer til at vente sammen med høje herrer i direktionen, når de endelig undersøger sagen, og Battier og en anden funktionær er forsvundne. Vi følger historikernes rejser til det dybfrosne Småland, til Paris under en hedebølge, til den britiske flådes arkiv i Londons forstæder og til et palæ i Portugal.

En af trådene i historien om Battier rækker til Saint Eustatius, en hollandsk ø i Caribien, som trods sin ringe størrelse var centrum for handel med smuglervarer og våben. Her forsynede europæiske handelsfolk de oprørske kolonister under den Amerikanske Frihedskrig. Og en forretningsfører i Asiatisk Kompagni, kunne godt have egne skibe i søen.

Kort over en lille ø i caribien, hvor der blev lavet store forretninger. I slutningen af 1700-tallet skiftede den flere gange hænder mellem hollændere, englændere og franskmænd.

Efter man har læst bogens første del, mærker man, at Christophe Battier i sine manipulationer har bevæget sig gennem ganske oprørte farvande, selvom han mest har listet rundt på kompagniet med en nøgle, han ikke burde have. Hans egen flugt fører han ikke videre end den svenske havneby Marstrand, men den var også noget af et tilholdssted for tvivlsomme erhvervsfolk i Gustav III's dramatiske regeringstid.

Der er i det hele taget tryk på handelslivet i slut-1700-tallet, og mange, der gerne vil blive rige eller forblive rige. Og ganske respektable personer har mange jern i ilden. Flere af de skjulte forbindelser kan fremkaldes på baggrund af Benjamin Asmussens tidligere grundforskning med at kortlægge netværker omkring Kinahandelen. Blandt andet samles mange tråde i den Reformerte Kirke i Gothersgade, som schweizeren Battier også tilhørte.

Hør interview med Benjamin Asmussen om Kinahandelens købmandsnetværker på Den Anden Radio.

Maleren

Kunsten er også med til at skabe overblik. Maleren Jens Juel stod bag bryllupsportrætterne. Han var en af de fornemmes yndede malere, der kunne skildre både den noble selvkontrol og den naturlige holdning. Blandt hovedværkerne er billedet af købmanden Niels Ryberg (1725-1804) med søn og svigerdatter og godset Frederiksgave i baggrunden. Niels Ryberg var stukket af fra landsbyen og blev frikøbt ud af stavnsbåndet af en onkel, der var i handelen. Han opbyggede sin formue med nordatlantisk handel og fiskeri, og tjene godt på slavehandel med afrikanere, der ikke havde nogen rige onkler til at købe dem fri. Han var i 1783 hovedrig godsejer, excelence og den ledende direktør i Asiatisk Kompagni under skandalen. Samme ledelse blev genstand for en del kritik efter nyheden spredte sig, og Ryberg forfattede en pamflet, hvor han forsvarede sig og gik hårdt til Battier, der kom til at stå som den hovedansvarlige i bedraget og roderiet. Ryberg var kommet langt i livet og ville selv bestemme, hvilken historie, der blev fortalt om ham. Hans forretningsimperium gik dog til grunde efter hans død. Det var i 1820, som følge af Statsbankerotten syv år tidligere.

Jens Juel fremstiller Niels Ryberg i 1797, hvor han kan se tilbage på et imponerende livsværk, som han er klar til at give videre til den næste generation.

Skilsmisserne

Den skandaleramte monsieur Battier flygter af flere omgange, og mødte sit sørgelige endeligt i Paris. Anna Elisabeth overlevede og opdrog med slægtens hjælp sin søn til købmand. Portrætterne af ægteparret Battier blev solgt ved falitten, og var forsvandt i over 100 år.

Men så dukker de op i finansmandens Emils Glückstads samling, i det første årti i 1900-tallet. Den kvikke og elegante Emil var en kendt skikkelse i København med smag for mode, kunst og fine ejendomme. Og på et tidspunkt har han føjet portrætsættet til sin store kunstsamling.

Han overtager direktørposten i Landmandsbanken fra sin far Isak Glückstadt. Men i 1923 dør han som en knækket mand i fængslet, efter den kæmpe bank er krakket, selv efter massiv offentlig støtte. Der er mange elementer i den undergang. Kunstigt oppustet likviditet, tvivlsomme investeringer i Transatlantisk Kompagni, og våbenfabrikker i Rusland, der blev nationalisteret af bolsjevikkerne under Lenin.

Hvor skandalen i Asiatisk kompagni er glemt, så er historien om det store bankkrak stadig levende. Eller næsten-bankkrak, for Landmandsbanken fik lov at overleve og blev efterhånden fusioneret med andre pengeinstitutter under navnet Danske Bank.

Man kan læse mere om erhverv og bankkrak i vores artikel i forbindelse med TV-serien Matadorerne.

Bogen Maleriets Forbandelse går i detaljer om fallitboet efter Glückstads død. Den jødiske bankdirektør var en kändis, beundret og forhadt. Og hans fald fra tinderne var yderst interessant. Der udspillede sig tumultagtige scener ved tvangsauktionen på Sølyst i Klampenborg, hvor portrættet af fru Battier blev erhvervet af staten. Der blev budt højt på Tordenskjold under auktionen på residensen i Fredericiagade. Men portrættet af herr Battier blev købt af en olieproducent. Da portrætterne var placeret i hver sin fornemme residens, blev ægtefolkene nu skilt i kunsten, som de var blevet det af livet. Fru Battier har tilbragt et århundrede i sikkerhed i depoterne hos Statens Museum for Kunst, mens ægtemanden har levet en omflakkende tilværelse i kunstsamlingerne hos de allerrigeste, og har fra væggen bevidnet falitter, ulykker og familiestridigheder.

Fru Battier (f. Storp) synes at have klaret sin hårde skæbne bedre end manden, selv om hun ikke havde indflydelse på ulykkerne. Og man kan mærke, at hun og maleren har været på bølgelængde. Ægtemanden havde nok mere travlt med at holde facaden. Hvis manden virker mere uskarp end damen, skyldes det også at Anna Elisabeths portræt findes i skarp gengivelse på SMKs hjemmeside, hvorimod portrættet af Christophe er scannet fra bogens indercover.

Man kan i bogens sidste del opleve tvangsauktion i sommerhuset, brand på herregården, konkurser, kriser og få et indblik i kunstsamlernes svært tilgængelige verden. På byvandringen kommer vi ikke til Paris, Porto eller endda Gilleleje. Men vi kommer forbi antikvitetshandlere og auktionshuse i Store Kongensgade. Så der er baggrund for at tale om kunstens pris og værdier.

Datoer for turene

Fredag 13.10. kl. 15.00. – køb billet
Tirsdag 17.10. kl. 11.00. – køb billet

Prisen på byvandringerne er 2023 på 150 kr. Niels Ryberg havde sikkert været fortørnet over, at svigerdatteren Engelke kun fik lov til at figurere på 50’eren i Jens Juel serien af pengesedler fra 1972, hvor han selv ses på 100-kronesedlen.

Kilder

Anders Ravn Sørensen og Benjamin Asmussen: Maleriets Forbandelse, Gads Forlag 2023.