En Kongelig Affære

Christiansborg emmer af intriger. I 1772 endte magtspillet katastrofalt for dronningen og livlægen. De elskende venter stadig på deres dom i februar 2013 – men nu skyldes det at Nikolaj Arcels film er nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film. Struensee har det med at gå igen, på trods af de fjender, der troede de der fik ham godt og grundigt aflivet.

Magtens Teater

Enevældens oprindelige Christiansborg Slot tårnede sig over København, og var midtpunkt for et rige, der strakte sig fra Nordkalotten til Hamborg, med kolonier under tropernes palmer. Hoffet var styret af sindrige ritualer – og kampen om magt og hæder foregik bag høfligheds masker.

På turen nærmer vi os forsigtigt fra Højbro Plads til Slotspladsen. Her blev den unge konge hyldet af folkemængden i 1766. Vi skal bag facaden og høre om frihed, lidenskab, og om magtens mysterier. Det foregår omkring Christiansborg, der stadig er kulisse for vort politiske teater.

Kæmpeslottet rummede den verden Christian 7. udsprang af – kongen med den lysende begavelse og de skjulte dæmoner. Han brugte maskerader og teater til at undslippe hoflivets tyrrani.

Den engelske prinsesse Caroline Mathilde blev viet 17 år gammel til denne mærkelige fætter, og blev viklet ind i hoffets snærende spil. Med hjælp fra Livlægen brød hun ud af rammerne, og på Ridebanen skabte hun skandale ved at klæde sig i mandsdragt og sidde overskrævs på hesten.

Doktor Struensee diagnosticerede sig gennem et virvar af palæer og procedurer til magtens midte. Han havde uendelig tiltro til fornuftens magt, og hans fald fra magtens tinde blev dybt. Var det kun kærligheden der gjorde ham blind?

Vi krydser Marmorbroen og kigger ind i Prinsens Palais, Nationalmuseet, hvor Struensee i starten blev indlogeret. Der er sale fra samtiden, og her skal bliver oplysningens idealer forklaret og holdt op mod magtens mekanismer.

Skændslens og straffens skueplads

Vandringen forlader så Paladsernes verden og forsvinder ind i byens gamle stræder, hvor godtfolk boede, og vægterne patruljerede, og alle ærede den enevældige hersker. Her overtrådte kongen reglerne, da han gjorde nætterne i København usikre med sin vilde horde og den skamløse Støvlet-Katrine.

Kobberstikket her viser Katrine som lykkens gudinde i Johannes Wiedewelts streg. I samtiden vidste man godt, hvem kunstneren hentydede til – se bare støvlerne.

Turen slutter foran Domhuset på Nytorv, hvor bødlen piskede skarnsfolk, tæt på torvehandelen. Her gennemgår vi samtidens anklager mod de elskende og udlægger historiens kendelse. Vi må vente til 24.2 for at høre Oscar-kommiteen dom. Men historien fascinerer stadig.

[

**Kup-tilbud – vi hugger hovedet af priserne – en Kongelig Affære til 1772 kr. Tilbud gælder frem til 24.2.
Den bestilte tur skal ligge før 1.5 2013. Klik og bestil

](mailto:info@byvandring.nu)

Læs om, hvor turen kan udbygges - eller, hvor du kan ellers kan gå i byen med Struensee Se vores videointroduktion til turen

Fra Vejviseren 1770 - Det Kongelige Slot Christiansborg. For også på denne tid var der adgang til slottet for nysgerrige borgere. Fra listen over Københavns seværdigheder:
Dette Slot maa ihenseende til dets Vidtløftighed og Pragt billig beundres, endog naar man formedest de allerhøyeste og høyeste Kongelige Herskabers Nærværelse ikke er saa lykkelig at faa alle ting at see. Den nye Riddersahl er et Stykke, som i Pragt og god Smag ikke lettelig overgaaes. Og i øvrigt findes der saa mange prægtig Gemakker, som er zirede med rare Malerier, Tapetserier og andre Kostbarheder, saa et nysgerrigt Øye kan tilstrækkelig fornøyes ved at betragte samme. I ligemaade er det Kongelige Slots-Kapelle værd at besee. For at faae Slottet indvendig at see, melder man sig hos Slotsforvalteren Hr. Biechingberg som boer paa Slottet, og som da tilkiendegiver, naar det føyeligt kan lade sig giøre.

læs mere om Veyviseren af 1770