Kategori: baggrund

"Det maa De kigge i Vejviseren efter"

I 1770 kunne Københavnerne få klare svar på mange vigtige spørgsmål.

  • Hvem er bedmand for Knabrostræde?
  • Hvad koster det at få kørt et vognlæs fra Nyboder til Christianshavn?
  • Hvor meget koster det at sende et brev til Flensborg?
  • Hvornår kan man komme af med sit affald?
  • Hvor længe er Nørreport åben om aftenen i februar måned?
  • Og ikke mindst – hvor bor indvånere som Købmand Bramsen, Assesor Hjort eller Major Røpstorff?

Det kunne de læse i ”Kjøbenhavns Politiske Veyviser”, med 172 sider spækket med lister, fortegnelser og adresser. Vejviseren skabte orden og overblik i Kongens København fra 1770. Det var en tid med handel, foretagsomhed og idealisme – og i øvrigt samme år som Johann Friederich Struensee gjorde kur til Dronningen, og blev Kongens altdominerende rådgiver.

Struensees regimente varede 16 måneder. Vejviseren blev udgivet i bogform frem til 1999 (efter 1862 som Kraks Vejviser).

Byvandring.nu bruger ofte forskellige årgange af opslagsværket som kilde. Man kan fx finde ud af at Nørrebrogade 231 – der i dag er Elgiganten - husede Nora Bio frem til 1970’erne. I de år lå bl.a. en butik for damehandsker og et dansestudie i bygningen.

Men lad os springe 200 år tilbage – og fra Nørrebro til Vimmelskaftet - for at hilse på Hans Holck. Han var købmandslærling fra Nyborg, der gjorde sin lykke i København. Han var en flittig og idealistisk mand. Blandt hans utallige godgørende projekter var at sætte fattighjælp i værk, og at oprette en postrute i Norge. Med Vejviseren gav han sine medborgere et uvurderligt opslagsværk, og eftertiden en spændende indsigt i livet dengang.

Værd at vide i 1770

Oplysningerne i Veyviserens første år fortæller meget om livet i København. Fx fandt Holch det vigtigt at gengive Sørge-forordningen:

”Mand efter Hustrue, og Hustrue efter Mand maa sørge i 6 Maaneder. En Enke maa ikke gifte sig førend et Aar, og en Enkemand ikke førend om 6 Maaneder, uden Kongelig Dispensation, med mindre det er ringe og fattige folk.”

Der er detaljerede regler for, hvilke sørgeklæder man må bære og i hvilke perioder. Heraf kan vi lære følgende:

  • Nogle mennesker skal bringes til ikke i at sørge i for lang tid.
  • Andre mennesker skal sørge i behørig tid og ikke gifte sig for snart.
  • Det gælder kun anstændige mennesker.

Regler og rettigheder for tjenestefolk var vigtigt for mange, og derfor var Tyendeforordningen optrykt, fx denne regel:

En Husbond skal og modtage det fæstede tyende og beholde dem i Tieneste saa længe de ere fæstede, naar de ikke kan overbevises Utroskab, Drukkenskab, Opsætsighed og deslige.

Der var også en liste over byens seværdigheder. Eksempler på disse kan du se i følgende poster på byvandring.nu Vejviseren:

Om Christiansborg Slot i artiklen En Kongelig Affære
Om Søe-Arsenalet i Holmen og Christianshavn Om Sofienberg Slot i artiklen I byen med Struensee

”Det må De kigge i Vejviseren efter”

Sådan hed det i midten af 1800-tallet om ting der var svære at finde, eller som helt var forsvundet. På det tidspunkt var Vejviseren ikke meget bevendt. Hvordan det nu var – og hvordan Vejviseren fik nyt liv som Kraks Vejviser; ja se det…

…må du kigge i Vejviseren efter

(Det kommer i en senere udgave af vores Vejviseren)

Vejviseren kan læses på nettet. Fra 1770 og frem til år XXX med 5 års mellemrum er vejviserne lagt på nettet af XXX. Hvis man har svært ved de gotiske bogstaver, skal man starte 1885. På Rådhusbiblioteket i København er man nået frem til år 1900.

59a01ffdf05149282d196f0b8e6f65db

Nyhedsbrevet Vejviseren


Nyeste indlæg

Familieturen: Tilbud i januar-marts
Leveret torsdag d. 14. januar
Byvandring omkring Kongens Nytorv
Leveret mandag d. 23. november
Et par ture på Holmens Kirkegård
Leveret fredag d. 31. juli

Nyhedsbreve

Ældre indlæg

Quizzer

Aktuelle ture

Frederiksberg Allé har en kongelig historie, men der er historier om landsteder, teatre, digterdrømme, god mad og rom på vejen ned til Vesterbro.

Læs mere…

Leveret lørdag d. 11. april Mærkater: