Ø-riget i Københavns Havn

Byvandring nu byder på en hel dag i hjertet af København. Et heldagsarrangement, der er egnet til rejsegrupper og udflugter. Her besøger man Henning Larsens Opera og sejler i kanalbåd omkring Holmen, før man vandrer gennem Christianshavns gader. Vi finder et stemningsfuldt frokoststed, og dagen afsluttes med en insider-guidning på Christiania.

Vi kan også levere en to timers byvandring på Christianshavn og/eller Holmen.

Opdag en verden af kajer og kanaler. Der er sære navne der drager: Krudtløbet, Quintus Lynette, Laboratoriegraven, Panterens Bastion, Asiatisk Plads, Elefanten, Dokøen og Ovengaden neden & oven Vandet.

Øerne er grundlagt på Havfruegrunden, og er formet af personligheder fra Christian IV til Maersk; af købmænd og matroser, købmænd og spekulanter, christianshavnere og christianitter. Der er fine etablissementer og listige steder at opsøge: NOMA, Eifel Bar, Bastionen & Løven, Loppen, Nemoland, Rottehullet og 56°.

Her er variation inden for et par kilometer x en halv, og fire hundrede års dansk historie og søfart, og et festligt dagligliv på Christianshavn. Har man ikke besøgt stedet i nogle årtier, så er det helt nye udsigter, der møder én.

Læs mere om heldagesprogram - priser og program
Byvandring på Christianshavn

Anbefaling: Gourmetmad på Holmen, Restaurant 56°
Anbefaling: Forkælelse på Christianshavn, Sofiebadet

Fra Vejviseren 1770 - Søe-Arsenalet, fra listen over Københavns seværdigheder
De saa kaldede gamle og nye Holme ere af saadan Betydelighed, at man ikke troer, at Venedig, som i mange Aar har pralet med sit Arsenal, har noget betydeligere at opvise. Man kan enddog om disse danske Søeholme sige, at de formedes deres Størrelse ere som en liden Stad. Alting bliver der forarbeydet, fra det største til det mindste, som behøves til at største Krigs-Skibs Bygning og Udrustning. Det er daglig nogle hunderede Arbejdere. Den nødvendige Forråd til den talrige Flodes Udrustning ligger der saa at sige dobbelt og i saadan Mængde at man i nogle Dages Tid kan sette den i seylfærdig Stand.

Hos Holmens Chef maa Tilladelsen søges, at besee samme, som dog ikke vel bliver tilladt, undtagent det er personer af Anseelse; og da maae man være betænkt paa, ikke at lade de mange Bestræbelser, som man der finder, blive misfornøyede for deres Umage.

læs mere om Veyviseren af 1770