Nye veje mellem Christianshavn og Holmen

To nye broer åbner op til nogle steder i Københavns havn, der før var utilgængelige, isolerede og aflukkede.

Trangravsbroen er trefløjet, og forbinder de to sider af Christianshavns Kanal med Arsenaløen. Fra Arsenaløen fører Proviantbroen til Holmens største ø Frederiksholm. Byvandring.nu vi lave ture over det, og Vejviseren vil beskrive de nye områder, der bliver åbnet og de historier, der følger i forandringens kølvand.

Der står blæst om de nye broer. Inderhavnsbroen fra Nyhavn er forsinket på grund af byggesjusk og konkurs. Olafur Elisassons Cirkelbro overfor den Sorte Diamant er endnu ikke på plads på grund af en beboerklage. Sejlerne i kanalerne har klaget over, at de nye broer ødelægger havnelivet. Broerne er også del af en supercykelrute, og der er varslet protester, når den skal føres gennem Christiania. Vi har aktuelle historier nok at følge op på i 2015!

I Flådens velmagtsdage gav denne bro adgang til Arsenalets statelige port fra Christiansholm (nu Papirøen).

Læs oversigtsartikel om hele det våde hjørne af det gamle København med Holmen og de omgivende bastioner.

Holmenes Historie

Pionerer på Papirøen

Vi starter turen på Papirøen, der først blev åbnet for offentligheden sidste år. Øen er kun tilgængelig fra land via Arsenaløen, men der er havnefærge fra Nyhavn i hverdagene. Den lave bygning med portene ud mod havnen var det sidste aktive pakhus i Københavns indre havn, opført i 1958 til lager for avispapir. Siden maj 2014 bruges de gamle lagerbygninger til midlertidige lokaler for Experimentarium, Copenhagen Street Food, samt Henrik Vibskov og andre designere. Det er planen, at der skal opføres lejligheder på øen efter 2018.

Papirøen på en solrig og blæsende dag i september 2014

Læs mere om Papirøens fremtid og Cph. Street Food

Papirøen opstod i 1696 som Motzmanns Plads, midt i det udstrakte vandområde mellem Christianshavn og det nyanlagte flådeværft Nyholm. Dengang var der frit udsyn fra Nyhavn til de nyopførte volde mod Øresund. Ja, som navnene røber, var alting her ganske nyt. Brødrene Motzmanns fik kongelig tilladelse til at fylde op og at etablere et skibsværft. Værket løb ikke rundt og holmen blev overtaget af Flåden under navnet Christiansholm. Den kom til at udgøre en art endestation for flådens opfyldning af øer i området. I 1866 blev øen solgt til civilister.

Papirøen er forbundet med en dæmning til Arsenaløen. Billedet viser hvordan Flåden er lagt op for vinteren - Nettobådenes flåde altså. Både det firma og Canal Tours har deres fartøjer fortøjet omkring Papirøen.

Arsenaløen: Krudt, kugler og vinstokke

Christian VI fornyede den danske flåde mellem 1730-1746, og han kroner indgangsporten til Søe-Arsenalet eller Kuglegården. Her blev kugler og krudt opbevaret i stor sikkerhed på en ø, der dengang lå langt fra land. Det gamle arsenal er i dag del af Forsvarskommandoens kompleks. Det gemmer også på nogle berømte vinstokke fra øen Madeira, men deres historie kan man få på en byvandring.

Hvis man passerer den drabelige port til Kuglegården, når man til Proviantbroen over til Frederiksholm, der er holmens største ø. Her ligger nogle gamle træhuse: Mærsehuset og dernæst Masteskurene på højre hånd. Dokøen med Operaen ligger til venstre på den anden side af Takkelagekanalen. Vi skal dog den anden vej – mod Christianshavn.

Proviantbroen var knap nok pakket ud da billedet blev taget 29. 12. 2014.

Arsenaløen er vokset meget i tidens løb. På den anden side af Danneskjold-Samsøes Allé ligger sportshal, supermarked, en lille skov og boligafdelingen Halvtolv. Den østlige ende af øen var ramme om en katastrofe i 1951, da Søminedepotet eksploderede under en brand, og 16 brandfolk omkom. Det var i den Kolde Krigs dage, da Holmen stadig var en aktiv flådebase og militær installation.

I kuglegården ligger gamle kanonkugler i deres 'senge' og ser mere dekorative end dødbringende ud.

To sider af Christianshavn

Trangravsbroen giver to muligheder for at besøge Christianshavn.

Bodenhoffs Plads

Går man af den sydlige forgrening kommer man til Bodenhoffs Plads. I dag dækker navnet blot den første gade, man kommer til efter de gule boligblokke, men fra 1767 var det navn på hele området mellem Trangraven og Brobergade, hvor værftsejeren Andreas Bodenhoff fyldte det lave vand op. Det var gyldne handelstider, og Bodenhoff døde hovedrig i 1794. Værftet gik ned efter sønnens og svigerdatterens død i årene efter og blev overtaget af flåden.

Hør om den unge enkefrue og hendes frygtelige skæbne på vores tur på Assistens Kirkegård.

Fra 1901 blev området bebygget med lejekaserner. Kvarterets navn Aladdin og de fine facader ud mod kanalen skulle pynte på de grå realiteter, og i 1976-77 opstod det prunkløse almennyttige byggeri mellem Bodenhoffs Plads og Trangraven, hvor man i dag finder den trefløjede Trangravsbro i det nordligste hjørne.

udsigt fra Trangravsbroen mod Grønlandsk Handel.

Wilders Plads eller Bjørnsholm

Tag Trangravsbroen til den anden side af Christianshavns kanal og du kommer til Christianshavns mindste ø. Nærmest Trangraven ligger Grønlands Handels Plads, der var centrum for Københavns handel med Færøerne, Island og Grønland. Det store og markante pakhus fra 1766 husede Grønlands Handel indtil 1980. Siden 2013 er det Nordatlantisk Brygge, med repræsentationer for Grønland og Færøerne og den Islandske ambassade. I en ende af bygningen, ud mod havneløbet ligger restaurant NOMA.

Kommunen har meddelt at Inderhavnsbroen bliver indviet i marts 2015. Til den tid vil vi skrive om Nordatlantens Brygge, og lancere en fodtur til Nordpolen.

Et kig på Inderhavnsbroen gennem nybyggeriet Krøyers Plads. Det ligger mellem Wilders Plads og Grønlands Handel.

Øen strækker sig fra Trangraven sydpå til Wilders Kanal. Den hed engang Bjørnsholm efter den aktive Andreas Bjørn eller ”Kongens Bjørn”. Han var en velset gæst hos både den fromme Christian VI og den festglade Frederik V. Han fik retten til et område vand nord for Christianshavn, og fyldte de 5 1/2 tønder land op fra 1735 til 1750. Han begyndte ved den lille kanal, hvor Strandgade går over en bro. Her ligger der en samling velbevarede gamle bygninger, bl.a. det smukke bindingsværkshus Sejlmagerhuset, der stammer tilbage fra Bjørns tid.

Andreas Bjørn døde 47 år gammel, men Carl og Lars Wilder, der overtog virksomheden, overlevede længe nok på pladsen til at give navn til øen og den lille kanal. I Wilders Plads området ligger også et par moderne boligafdelinger, gamle værftsbygninger med erhverv, og en lille marina med havnekontor på hjørnet af kanalerne.

Wildersgade set Wilders plads, som den er opkaldt efter. Den starter først på den anden side af kanalen. På samme måde består Bådsmandsstræde af to halvdele på hver side af Christianshavns kanal. De har ligget sådan i over 200 år uden en bro imellem. Det er en nyskabelse med mange nye broer over kanalerne.

Kilder: Schifters Bådlaugs på Holmen har afsnit om områdets historie på sin hjemmeside http://www.baadlaug.dk
København Før nu og Aldrig, 2. udgave 1998 bind 12-13
Københavns Stadsarkiv