Operation Safari: Undtagelsestilstanden

Ture til fods og på cykel

Søndag 29.8.1943 i de små timer gik de tyske tropper i position for at sætte det danske militær ud af spillet. Der ventede et par dramatiske timer, der skulle blive enden på samarbejdspolitikken og et vendepunkt i besættelsen. Der var kampe flere steder, og på Holmen lykkedes det at holde de tyske tropper stangen så længe, at flådens skibe kunne sænkes.

Sænkningen af Flådens skibe 28.9. 1943, her fregatten Peder Skram, havde en stor symbolsk betydning. Men hvad var den militære baggrund?

I forbindelse med projektet Amager Besat har byvandring.nu udviklet et par ture, der omhandler den skæbnesvangre morgen, dens baggrund og betydning.

Ture i løbet af weekenden, med links til at tilmelde sig

Tur til fods

Lørdag 29.8. 2020 kl. 12.00. fra Islands Brygge til Christianshavn.
Søndag 30.8. 2020 kl. 11.00 fra Christianshavn Torv til Bryggen.

På cykel - hvor vi runder Holmen

Lørdag 29.8. 2020 fra Christianshavns Torv. kl. 12.00. - 14.30.
Søndag 30.8. 2020 fra Islands Brygge. kl. 14.00. - 16.30.

Se flere detaljer under Åbne Ture

Normaltilstand og undtagelse under besættelsen

Siden besættelsen 9. april 1940 havde der eksisteret en tilstand, hvor tyskerne var til stede i landet, uden at Danmark var krigsførende. Regering, Folketing og myndigheder eksisterede, og det gjorde den danske hær og flåde også. Denne danske "normaltilstand" var ret enestående i Europa, og var opstået på et tidspunkt, hvor ingen forventede at krigen ville trække ud i årevis.

I 1943 havde tyskerne lidt flere store nederlag. Modstandsbevægelsen begyndte at markere sig. Den tyske besættelsesmagt krævede indførelse af dødsstraf for at tøjle danskernes oprør i sommeren 1943. Den danske regering nægtede. Den gik af, og dermed ophørte samarbejdspolitikken. Det tyske krav tvang regeringen til at handle som marionet for besættelsesmagten eller træde tilbage. Dermed indtraf Undtagelsestilstanden.

Set fra en anden vinkel kom Danmark tættere på normalen i det besatte Europa.

Skolen for Haandskydevaaben i Panterens Bastion, efter den tyske overtagelse og i 2020.

Operation Safari

Da den danske regering trådte tilbage var det også signal til at den tyske hær overtog danske militære installationer. I København lå mange af dem øst for havnen, på Holmen eller i de gamle befæstningsterræn på Christianshavn og på de inddæmmede områder ved Islands Brygge og Fælleden.

På Holmen betød den danske modstand at der var tid til at sænke flådens skibe.

Man kan diskutere den militære betydning af modstanden i morgentimerne 28.9. 1943, og det vil vi gøre på turene. Både i forhold til antallet af døde, men også den politiske betydning af at danskerne ikke overgav sig øjeblikkeligt.

Nogle steder var det æren der var på spil, som da en enkelt officer foldt de tyske angribere i skak i over en time på Skolen for Haandskydevåben i Panterens Bastion.

Mindesten for faldne soldater ved Ballonparken på Islands Brygge.

Amager Besat

Projektet Amager Besat styres af Formidlerforeningen, hvor Byvandring.nu er medlem, og det er støttet af Lokaludvalgene Amager Vest, Amager Øst, Christianshavn og af Tårnby Kommune. Turene som gennemføres i august 2020 er støttet af lokaludvalgene Amager Vest og Christianshavn.

Læs mere om Amager Besat og de interaktive kort.