Forum - mellemkrigstidens moderne bylandskab

Forum er i dag et centralt sted i storbyen, hvor Frederiksberg og København mødes, med metrostationen af samme navn mellem kongreshallen og Musikkonservatoriet i det gamle Radiohus, og det er bare ét af de mange uddannelsesinstitutioner i nærheden.

I området lå fattiggården Ladegården, og Ladegårdsåen. Jernbanen Købehavn Roskilde passerede frem til i 1911, da Kbh H åbnede

Området i 1879 og i 1939. Kortudsnit hentet fra historiskatlas.dk.

Dette rodede område blev helt forandret, startende fra 1926, hvor Forum åbnede som udstillingbygning, hvor der bl.a. blev afholdt seksdagesløb. Omkring blev der bygget boligejendomme og skoler i nyklassisk stil, som det sømmede sig for en moderne metropol i mellemkrigstiden. Den klassiske stil er til stede helt ned i navnet Forum, der referer tilbage til Romerrigets arenaer til sport og underholdning.

Særligt klassisk inspireret er facadedekorationen på Rosenørns Allé 18 med græske myter på bygningen fra 1935. Arkitekten var A. Skjøt-Pedersen. Men også Hermesstatuen over portalen til Niels Brocks Handelsskole lige overfor er i tidens ånd.

Fire af i alt 15 mytologiske motiver på bygningen på hjørnet af Rosenørns Allé og Julius Thomsens Gade.

Vilh. Lauritzens modernistiske Radiohus stod færdigt i 1945. Man havde trukket færdiggørelsen et par år, så indvielsen kunne ske efter befrielsen. Siden 2008 har bygningen være musikkonservatorium. På det tidspunkt var den nyklassiske stil blevet umoderne. Den havde også været hofstilen i det fascistiske Italien under Mussolini.

Sabotageaktionen i 1943

Det originale Forum blev sprængt 24.8. 1943 i en dramatisk sabotageaktion ved modstandsgruppen Holger Danske, da arenaen var beslaglagt af tyskerne til indkvartering. Sprængstoffet blev indsmuglet i en lille ølkasse af træ. Hallen blev genopført i 1947 af bygningens originale arkitekt Oscar Gundlach-Petersen.


Gå en tur i området og se om du kan finde de nævnte detaljer.