Tordenskjolds Havn for Fulde Sejl

Vi tager turen rundt med Tordenskjold, omkring havnen, hans boliger, og det der endte med at blive hans sidste hvilested. Historien om Tordenskjold åbner også op for den danske flåde i 1700-tallet.

Byvandring på 1,5 til 2 timer. Byvandringen begynder som standard ved Christianshavns Torv og slutter ved Holmens Kirke. Alternativt kan turen efter aftale gå fra Christianshavn til Holmen.

Der var vide horisonter fra Christianshavn i 1700-tallet i et ungt kvarter, der ekspanderede bag sine volde, og hvor skibene sejlede på hele verden. Det var også en farlig tid. Århundredet startede med krig mod Sverige og et bombardement i 1700. Det var her, Peter Wessel ankom som 14-årig fra Trondheim og påmønstrede som dæksdreng på lange ture med skibe fra kompagnierne til Afrika, Vestindien og Indien. Senere blev han søofficer og steg i graderne, mens Store Nordiske Krig rasede. Han blev adlet som Tordenskjold og holdt vilde fester i Strandstræde, hvor han boede.

Strandgade var et af de meste dynamiske steder i 1700-tallets København. Det var både en travl kaj og en fornem gade, og her blev der drevet handel med fjerne egne fra Vestindisk-Guenerinsk Kompagni og Asiatisk Kompagni. Grønlandsk Handel kom til på en ø, som blev opfyldt til formålet af "Kongens Bjørn" (skibsreder Andreas Bjørn) senere i århundredet. Længere ude lå Ny-Holm med flådens skibsværfter, og havnen rakte ind i København på den anden side af havnen, hvor den stadigt driftige Gammel-Holm lå. På Gammel-Holms område var også Holmens Kirke, hvor den energiske Tordenskjold blev stedt til hvile. Sådan da. Det skete uden en rigtig kristen begravelse. Den fik han først langt senere….

Morten Lander Andersen er forfatter til "Tordenskjolds København", og kan fortælle om Peder Wessel Tordenskjold og krigs- og handelsflåden på Christianshavn i 1700-tallet og de andre steder, der er forbundet med søhelten, og forklare om de mystiske omstændigheder omkring hans død.