25. fortælling

Hendes Majestæt Dronningen får sine smykker ved henvendelse til Rosenborgs kommandant.

Det kongelige guld er også statens, og det ligger i skatkammeret i Rosenborgs kælder.

Gå baglæns og læs om en dame der havde styr på omgangsformer i selskabslivet og overfor de kongenlige.

Rosenborg var Christian IV’s lystslot i Kongens Have, som først lå uden for voldene, men blev inkluderet i byen, da samme konge udvidede helt til det nuværende Nyboder. Det var ramme for kongelige forlystelser, fornøjelser, elskov, intriger og mange interessante historier.

Kongens Have blev folkelig på en speciel måde. J.F. Struensee åbnede haven for offentligheden i 1771. Kongefamilien brugte den ikke, og folk havde godt af grønne omgivelser, mente Doktor Diktator. Livgarden havde ikke fået ordre om at holde orden, og byens vægtere skulle ikke nyde noget af at komme ind på deres enemærker. Derfor blev 1771 en kærlighedssommer i Kongens Have, uden myndighedernes opsyn, men med brændevin, spil, hornmusik og brunst i bosquetterne.

Året efter var der meget mere styr over den offentlige moral i Danmark, da Struenssee blev ekspederet (se 18.-19. fortælling). Det var faktisk et af anklagepunkterne mod ham, at han havde stjålet nogle af smykkerne i skatkammeret. Historien bag anklagen var at han og Caroline Mathilde ville indstifte en orden, og så skulle have noget guld til formålet. Men forbudt var det under alle omstændigheder.

Alt i alt var 1771 den vildeste sommer i København før 1945 – eller måske før 1970’erne.

Læs om turen i Kongens Have.

Tak for at I fulgte med på rundgang.

Begynd forfra i rundgangen

Andre opgaver og quizzer