18. fortælling

Det var Johan Friedrich Struensee der blev lagt på hjul og stejle på ydre Vesterbro.

… eller som det var – på Vester Fælled. Og sammen med grev Enevold Brandt, som han havde samarbejdet med. De var begge dømt for lèse majesté , altså krænkelse af majestæten. Bogstaveligt talt ”at krænke majestætens legeme”.

Følg vejen tilbage til den udkant af København, hvor Struensees legeme blev udstillet efter henrettelsen

En kongelig affære – Byvandring

Turen om trekanthistorien i 1770’erne går mellem Højbro Plads og Nytorv, og gennem Christiansborg og omgivelser, som var scenen for dramaet.

Johan Friederich Struensee var en mægtig mand i Danmark 1770-72. Han regerede på vegne af den enevældige Christian d. 7. med al kongens magt. For kongen interesserede sig ikke for så meget mere end teater. Struensee var Maitre de Requetes (Forespørgselsmester), hvilket vil sige at al kontakt til kongen gik gennem ham. Han havde gradvist manøvreret sig fra stillingen som kongens rejselæge ind i den centrale position over et par år, og han gennemførte vigtige reformer sammen med kongen. Og siden alene, da kongen tabte interessen. Men nogle var forargede.

Enevoldt Brand var Maitre de Plaisir (Nydelsesmester). Han stod altså for al underholdning på hoffet – med en nyere udtryk kunne man sige at han styrede kongens playlist. Og også styrede hvem kongen mødte i hoflivet. Når Brandt blev henrettet sammen med Struensee, var det fordi han faktisk HAVDE såret kongens krop. Under et slagsmål havde kongen prøvet at trykke et af Brandts øjne ud, og Brandt havde bidt kongen i fingeren.

Det var nok ikke smart for Struensee at have en mand på den post, som kongen ikke kunne fordrage. Men på nogle område var Struensee forbavsende tankeløs. Nogle var forargede, og rygterne gik.

Struensees ”krænkelse af majestætens krop” var mere symbolsk. Han var blevet Dronningens elsker. Det var ikke noget der generede Christian d. 7., men på sigt ændrede det dynamikken i magtens kerne.

Det har nok været et tungt og utaknemmeligt arbejde at have med den lunefulde og psykisk syge Christian at gøre. Både fordi kongen elskede dans og teater mere end samfundsreformer, men også fordi Struensees oplyste metoder ikke hjalp på kongens underliggende tilstand.

Forholdet til Caroline Mathilde har været langt mere tilfredsstillende for dem begge, og kongen fik lov til at vansmægte og skeje ud, som et tredje hjul. Men nogle var forargede, og rygterne gik, og andre følte deres magt truet.

Det vakte også anstød at Caroline Mathilde havde holdt af at ride i mandsdragt. Smædeskriftet er efter paladsrevolutionen. Det er det Struensee bag gittervinduet og barnepigen holder deres fælles datter. Faktisk blev Caroline Mathilde holdt fangen på Kronborg efter kuppet.

Den 17. januar 1772 gik det galt, og Struensee og hans nærmeste blev arresteret i en paladsrevolution. Og efter forhøringer og tortur blev der gravet nogle mugne paragraffer frem, hvorved reformatoren kunne idømmes en grusom straf. For ifølge en ældgammel overbevisning kunne det at krænke kongen bringe forbandelser over hele landet.

Gå turen og hør om Oplysning og Formørkelse, hofliv, juridiske finesser og en dronning, der satte sig i sadlen på forargelig vis omkring 1770.

Spørgsmål til 19. fortælling, om hvor bødlen ventede på Dr. Struensee

Vi ved at Struensees rester blev udstillet på VESTRE fælled. Men hvor foregik selve henrettelsen og parteringen?

  • På Nørre Fælled?
  • På Østre Fælled?
  • På Amager Fælled?

Følg linket til svaret i 19. fortælling.