Matadorernes By

København bliver handelscentrum 1850-1925.

København voksede 1850-1925 fra hovedstaden bag voldene til industrihavn og finanscentrum. Samtidig med at industri og lejekaserner skød op i brokvartererne og langs havnen, blev Indre By omformet med facader, der udstråler den magt og indflydelse, som var samlet af tidens matadorer med kontrol over finans, industri og kommunikation.

Vi starter turen blandt vekselererne på Højbro Plads og kommer omkring Børsen, B&W, Nationalbanken og andre hovedsæder ved Holmens Kanal og Kongens Nytorv.

Turen går via Nyhavn til selve Inderhavnen, og kommer omkring Tietgen på Skt. Annæ Plads og Christian IX på Amalienborg. For Kongehuset og det danske diplomati var også viklet ind i det, når danske firmaer spillede på den store scene.

Turen går via Rusland og til Kina med Store Nord, og omkring Bangkok med H.N. Andersen og ØK. Det globale engagement satte sig spor på fornemme adresser i København, men det var også risikabelt, hvilket viser sig bl.a. ved Landmandsbankens krak i 1922-23.


Byvandringen er udarbejdet i januar 2023, hvor der var premiere på TV-serien Matadorerne på DR1.

Læs baggrundsartikel i Vejviseren om tidens matadorer og deres betydning for byens udvikling.

Læs om vores tur i Frihavnen, der var et af tidens største projekter.
Vores tur om C.F. Tietgen går tæt på den helt centrale økonomiske aktør i slutningen af 1800-tallet
Og så er der Carlsberg på Valby Bakke, der en historie i egen ret.