Ture om Besættelsen 1940-45

Danmarks besættelse fortsætter med at fascinere. Alle dele af København gemmer på deres historier fra de "Fem forbandede år". Hvis der er historier, der mangler, kan man kontakte os, og måske kan vi udvikle en tur om det emne, som har interesse.

På Østerbro etablerede besættelsesmagten sig med ambassade, kontorer og institutioner. Men samarbejdet var ikke altid lige godt, og modstandsbevægelsen opererede også i det højspændte område omkring Rosenvænget og Trianglen.

Læs mere…

Leveret søndag d. 31. marts Mærkater: ?1940-erne ?besat ?historie ?osterbro ?ture

Modstandskampen på Amager var intens og kompliceret. Aktioner og sabotage centrerede sig omkring Sundbyerne. Krigen medførte samarbejde mellem meget forskellige parter. Der var megen ventetid og en besværlig dagligdag, men der var også dramatiske aktioner og en kamp mod Gestapo med livet som indsats.

Læs mere…

Leveret søndag d. 31. marts Mærkater: ?amager ?besat ?historie ?ture

Tyskerne besatte Danmark i 1940, men Vesterbro kom de aldrig til at dominere. Vi følger modstandsbevægelsen fra Stjerne Radio til Folkestrejken i Istedgade, og kigger indenfor i en ganske særlig bunker.

Læs mere…

Leveret torsdag d. 1. februar Mærkater: ?1940-erne ?besat ?historie ?ture ?tw ?vesterbro

Besøg i Mindeparken ved tyskernes henrettelsesplads fra besættelsen. Vi kigger på historien og gamle og nye mindesmærker og kigger ud i Ryvangens Naturpark, der også er del af fortællingen.

Læs mere…

Leveret tirsdag d. 12. september Mærkater: ?besat ?hellerup ?ture

Vi går gennem de sidste måneder af besættelsen på Vesterbro og Frederiksberg med fejlbombningen af den Franske Skole, stikkerlikvideringer og dramatiske sabotagetaktioner.
Læs mere…

Leveret søndag d. 24. oktober Mærkater: ?2000 ?besat ?blog ?frederiksberg ?historie ?ture ?vejviseren ?vesterbro

Nørrebro ulmede under den tyske besættelse, og en gang imellem brød bydelen i brand. Det var en fattig befolkning, der var vant til håndfaste metoder. Som presset blev øget gennem besættelsen var det et spørgsmål om tid, hvornår bydelen ville flamme op.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 4. april Mærkater: ?besat ?historie ?norrebro ?ture

Et overblik over Danmarks Besættelse fra Rådhuspladsen over Shellhuset til Vesterbro. Hør om undertrykkelse og modstand og store begivenheder. Men også om dagligdagen i krigens skygge.

Læs mere…

Leveret mandag d. 13. marts Mærkater: ?besat ?blog ?historie ?ture

En byvandring om familien Vogelfrei og deres rejse gennem København i oktober 1943, på vej på flugt til fods og med sporvogn. Fortid og nutid mødes på en uforglemmelig tur gennem københavnske kvarterer, og mod et ukendt mål.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 16. september Mærkater: ?artikel ?besat ?blog ?historie ?tid ?ture ?vejviseren

I den fornemme del af København etablerede de tyske myndigheder sig efter besættelsen. Men området havde også lommer af modstand, og ikke mindst en konge, der ikke lod sig sætte skak.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 26. august Mærkater: ?besat ?historie ?ture

Denne byvandring følger de tyske tropper fra landgangen i det tidlige morgengry 9. april 1940 fra Langelinie til Kongens Nytorv. Den strategiske diskussion og det danske politiske dilemma bliver undersøgt. Vi sætter særligt fokus på Livgarden.

Læs mere …

Leveret onsdag d. 25. marts Mærkater: ?besat ?historie ?special ?ture

Østerbro har et fredeligt image, men kvarteret danner alligevel ramme for meget drama. Turen går især omkring Østervold, og det sydlige Østerbro op mod Trianglen. Fortællinger om krig og spionage er et spændende kontrapunkt til et kvarter der er præget af både ro og høj livskvalitet.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 8. oktober Mærkater: ?besat ?historie ?osterbro ?tema ?ture

Ture med andre historiske perioder som tema

sundbymodstand blandtfjender