Nyheder til maj 2021, med slotsparker og skæbner

Barok og romantik omkring Frederik IV's slotte

Hver weekend i Fredensborg

Der er repremiere på ture i Fredensborg hver lørdag og søndag fra 1.5. frem til (foreløbig) slutningen af juni.

Oplev den velbevarede barokhave, med dens alléer og monumenter. Der er mange historier, tilføjet gennem tre hundrede år om kongeligt jagtslot og sommerresidens, og de afspejles ikke mindst i parken.

Læs mere om Fredensborgturen i en artikel fra 2020
Bestil billetter her

Man genfinder rigtig meget af et oprindelige anlæg omkring Fredensborg i Slotsparken i vore dage.

Vi opsøger romantikken omkring Frederiksberg

Romantik på Frederiksberg. Følg med ad svungne stier i Frederiksberg Have og Søndermarken, hvor revolutionens, krigens og romantikkens stormskyer tårnende sig op over kongeslot og hytter på Valby Bakke omkring år 1800.

Her fandt Adam Oehlenschläger det gamle guld, og de store ånder mødtes i Bakkehuset.
Læs mere

Frederiksberg var også anlagt som barokslot og -park under Frederik IV, men blev omfortolket i klassicistisk og romantisk stil omkring 1801.

Hvad betyder fortiden for fortællingen? Leonora Christina og Herman Bang

Jammersminde

Leonora Christina fortæller i Jammersminde hvordan fortiden kan erindres, for at den kan udholdes. Hendes liv i 1600-tallet begyndte som priviligeret kongedatter i Rosenborg Have, og kom til at rumme magtkampe, intriger, eksil og 22 år i Blåtårn. Vi følger hendes vej, kommer forbi Christian IV’s enestående bygningsværker og hører om den tunge arv efter kongen, der ville det hele.

Selve bogen beskriver et fængselsophold og dets lidelser (Jammer, Elendighed, Bedrøvelse, Spot, Forhaanelser, Viderværdigheder og Fortræd,) men Leonora vælger at "løfte ved den lidelige hank", fortælle som overlever og ikke som offer, for at sige det på samtidig vis.

… alle tinge haver tvende hanke, hvoved den skal hæves som Epictetus siger, den lidelige og den ulidelige, og det står ud i vor egen vilje, hvilken hank vi vil gribe til at tage fat ved, den lidelige eller den ulidelige …

Læs mere om Jammersminde-turen  

Herman Bangs Urolige År

Rien esperer après avoir tout oublié, er det franske motto på busten af Bang på Skt. Annæ Plads. Intet at håbe, efter have glemt alt. Måske er det ironisk, men også ét med noget spleen, som udtryk for det tomme i et bevæget liv.

Turen følger Bang gennem en omtumlet tid for ham og København, fra han ankom i 1875, til han i 1912 stete ud på sin sidste tourne. Vi følger hans jagt på anerkendelse, sensationer, hører om slotsbrand og hans empati for de stille eksistenser. Hans liv var præget af censur, skandale, lommesmerter og nervøse sammenbrud i de flotte facaders København. Han er på én side en stærk forfatter, på en anden side en person i evig bevægelse - og ofte på flugt. Absolut ikke indespærret, men heller ikke helt fri.

Læs mere om Herman Bang turen