Jammers Minde - Christian IV, Leonora Christina og historiens vægt

Turen bevæger sig gennem 1600-tallet i Danmark, fra det strålende liv ved hoffet under Christian IV, og frem til Blåtårns dystre fangekælder. Vores guide er kongedatteren Leonora Christina, der skrev Jammersminde og forstod at fortælle om fortiden, så hun kunne udholde den.

Undervejs ser vi Christian IV’s særegne bygningsværker som Rosenborg, Rundetårn og Børsen, og mærker omfanget af den markante konges drømme og ambitioner. De rummer liv, detaljer, historier og skjulte budskaber.

Christian IV er en kæmpe figur i Danmarkshistorien, og hans eftermæle indeholder både godt og ondt. En stræben efter det guddommelige og et antal menneskelige fejl og laster.

Samtidig kommer vi gennem byen, hvor Leonora nød en privilegeret opvækst og levede et voksenliv med intriger og magtkampe, da arv og gæld efter Christian IV skulle gøres op. Det var også en by der kendte til fattigdom, sygdom, løgn og elendighed i skyggen af slotte og tårne.

Ved Slotsholmen og Københavns Slot møder vi den nye konge Frederik III, som indførte Enevælden i Danmark og spærrede sin halvsøster inde i Blåtårn, hvor hun sad i 22 år.

Vi sætter også skik på den større familie Kirsten Munk, Corfitz Ulfeldt og Leonoras nemesis, dronning Sofie Amalie.

Vi ved ikke om Leonora Christina er til at stole på, men hun har udstået mere lidelse i længere tid end de fleste, så det er klogt at lytte.

Byvandring på ca. 2 timer. Start ved Nørreport eller i Kongens Have.

Turen blev lanceret i maj 2021, bl.a. samtidig med en tur om Herman Bangs urolige år. I den forbindelse overvejede vi, hvad historien betyder for fortællingen.