Det vilde Sydvest

Naturvandring omkring Kongens Enghave bydel

Naturen er altid tæt på det gamle København SV. Vi finder smutvejene fra boligblokkene i arbejderbyen ud i det grønne, med haveforeninger, kratskov, park og vildnis. Følg historien om by, mennesker og natur, der tilpasser sig hinanden. Vi går ad det nye skybrudsanlæg midt Sjælør Boulevard til den gamle anstalt Karensminde, der blev medborgerhus og bibliotek efter bydelens græsrødder viste sig for genstridige for kommunens planlæggere. Vi finder en ny sø ved Børnenes Dyremark og dansepavillonen.

Turen fortsætter til Tudsemindevej og ind på Tippen. Det er et selvgroet vildnis, der er groet frem af opfyld fra nedrivninger. Her går der fåreflok og alpacaer, og her er æbler, brombær og udsigt til Amager. Men den nuværende idyl er resultatet af en lokal indsats og aktiv vildtpleje.

Vi kommer tilbage til Sydhavnen gennem nye boliger og blomstrende haveforeninger med et væld af karakteristiske huse og og gode historier. Turen slutter på Anker Jørgensens Plads midt i det gamle Sydhavnen.

Turen er på 4 km. på grusstier med et par broer at krydse.

Mødested: Sydhavn Station, Sjælør Station.
Evt. Karensminde eller Anker Jørgensens Plads.