Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form for tekstformatering kaldes MarkDown, og det fungerer sådan her:

hold afstand med blanke linjer mellem afsnit.

du kan **fremhæve** eller ***kraftigt fremhæve*** tekst ved at placere det med enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring.

En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:

 • "* dette er min liste"
 • "* et andet emne"

En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:

 1. "1. første linje"
 2. "2. anden linje"
 3. "2. tredje linje"

En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere #-tegn efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af #-tegn styrer overskriftens størrelse:

# h1 Eksempel GRATIA

## h2 Eksempel GRATIA

### h3 Eksempel GRATIA

#### h4 Eksempel GRATIA

##### h5 Eksempel GRATIA
###### h6 Eksempel GRATIA

En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger eller stjerner på en linje for sig selv.


Citater angives ved at sætte ">" foran hver linje:

At være eller ikke være, det er spørgsmålet.

En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller 4 mellemrum:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i vinkelklammer: <https://ikiwiki.info>, eller du kan bruge formen [henvisningstekst](adresse)


Udover normal html-formatering med MarkDown, kan du med denne wiki bruge følgende ekstra finesser:

 • Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte lodrette klammer omkring. Udtrykket [[WikiLink]] henviser til WikiLink.

 • Indsætte smileys og andre anvendelige symboler. :-)

 • Bruge genveje til at henvise til gængse ressourcer.

  [[!wikipedia War_of_1812]]

 • Oprette og udfylde skabeloner for gentagne klumper af parameteriseret wikitekst.

 • Indsæt diverse directiver på en side for at udføre nyttige handlinger. Eksempelvis kan du:

  • Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:

  [[!toc ]]

  • Ændre titlen på en side:

  [[!meta title="fuldstændige sidetitel"]]

  • Oprette en blog ved at indlejre et udvalg af sider:

  [[!inline pages="blog/*"]]