Omkring De Gamles By på Nørrebro

De Gamles By var en af de store projekter i den tidlige Velfærdsstat. Vi ser de smukke bygninger i grønne omgivelser og hører om, hvordan samfundet, alderdommen og Nørrebro har udviklet sig undervejs.

Slottet fra 1899 blev bygget som Danmarks første rigtige alderdomshjem. Og de Gamles By opstod i 1919 gennem omdannelsen af Almindeligt Hospital. Nu kunne de gamle komme ud af kamre og dårlige lejligheder og få egen bolig og en tilværelse på egne vilkår – og med egen kirke. Der var adgang for gæster gennem den gamle hospitalsport på Nørre Alle.

Gennem et par årtier er De Gamles By blevet lukket op med plantekasser og orangeri, byoase med bondegårdsdyr til glæde for børnehaver og lokale. Vi kigger på planer om udvikling af De Gamles By og dens kontakt med Nørrebro. Men vi skal også høre om beboerne af i dag – både Regnbuealderdomshjemmet og andre enheder.

Som naboer finder man sundhedsinsitutioner som Panum og Riget. Men vi er også tæt på Nørrebros kreative strøg mellem Rust og Empire, og varierende historier fra Alderstrøst i Møllegade til den Mosaiske Gravplads (skiftende åbningstider). På nordsiden løber Sjællandsgade som overgang til et roligt boligkvarter, der er opgbygget i samme periode som De Gamles By.

Turen er egnet til at formidle udvikling i ældrepleje og Velfærdsstat – og til at lave walk and talk arrangementer for faglige grupper.

Turstart Fx Porten på Nørre Allé, evt. Skt. Hans Torv.


Ture på Nørrebro