Brønshøjs Saga

Den gamle landsby lå uden for København indtil 1901. Men Brønshøj har altid været en del af Københavns historie.

Byvandring i Brønshøj, 1,5 - 2 timer
Start og slut-steder: Brønshøj Torv, Brønshøj Vandtårn, Bellahøj.
Turen kan også laves som en cykeltur.

Brønshøj kirke kom under Biskop Absalon samtidig med fiskerlejet Havn, men Brønshøj fik lov til at være i fred frem til 1658, hvor Carl X Gustav valgte bytorvet som midtpunkt i sin fæstningsby Carlsstad. Svenskerne vandt ikke, og landsbyen blev, og kun langsomt mærkede man nærheden af Kongens By.

I 1700-tallet kom der rytterskole, og i 1791 overtog Moses Levin Mariboe en gård, som kom til at hedde Bellahøj.

Det krævede forhandling at få Brønshøj til at blive en del af København. De gamle landlige marker og vange viser sig i villakvarterernes vejnet.

Der er mange drømme og idealer skjult i det gamle forstadsområde. Brønshøj har byggeforeningshuse og gamle villaer i Bedre Byggeskik. Thorvald Stauning boede på Enigheds Allé, og Astrid Linggren satte sin førstefødte søn Lasse i pleje på Håbets Allé. Forfattere som Martin A. Hansen og Bjarne Reuter har også levet og skrevet her.

På den anden side af Degnemosen, i Bellahøj, skuer de moderne punkthuse ud over København, og da de blev opført i 1950'erne lå de på kanten af København. Mellem 1935 og 1967 var det her Københavnerne tog til dyrskue og landbrugsudstilling.

Turen blev lanceret 2.2. 2019, da Brønshøj Vandtårn åbnede som kulturhus.