Et slag for sundheden

En cykeltur om slum og sundhed på Nørre- og Østerbro.

Cykeltur 2 - 2,5 timer. Start: Østerbro (Trianglen), Nørreport/ Det gl. Kommunehospital. Forum Station.
Hvis turen foretages til fods, kan vi kun dække en del af området.
Den kan også strække sig over 3,5-4 timer med indlagt pause.

København vokser vildt over landskabet fra 1850’erne, ud af den uhumske og overfyldte by inden for voldene. Grønne marker viger for slum og baggårde, med rotter, stinkende latriner og fattige familier stuvet sammen i mørke og fugtige lejligheder. Koleraen raser ud, men tuberkulosen bliver hængende.

Samtidig er der folk der tager kampen op for sundhed og rene forhold med offentlige og private indsatser. Samtidig med slummen opføres der hospitaler og stiftelser. Dramaet handler om kampen mod utøj, smitte, druk og dårlige arbejdsvilkår. Bølgerne går højt når der bliver bekæmpet baciller, prædiket håndhygiejne og indført træk og slip. Men der er også forvirring og fordomme på spil, strid mellem læge og læge, mellem missionærer og socialister, og tovtrækkeri på Rådhuset.

Historien fortælles over en bred front, fra Lægeforeningens Brumleby til Fattighuset Ladegården på kanten af Frederiksberg. Turen kommer om Den Sorte Firkant, Skt. Josephs hospital, Assistens Kirkegård, de Gamles By, Rigshospitalet og Fælleden.

Vi ser især på tiden 1850-1940. Men der er både tilbageblik til Pesthuset og åbningen af Assistens Kirkegård, og der er fortællinger om velfærdsstatens opståen og om sundheden i dag - både på det velplejede Østerbro og det udfordrende og brogede Nørrebro.