Mørklægning på Magtens Ø - offentlig/ hemmelig vandring

Dagen før Grundlovsdag 2013 vedtog folketinget den ny Offentlighedslov, der begrænser vores ret til indsigt hos Folketingets og ministerierne.

Vi gør status på et par Byvandringer på Slotsholmen i København, på Grundlovsdag og de følgende dage. Hvad var motiverne til loven? Hvad har den medført? Tager demokratiet skade af at politikere og embedsmænd får arbejdsro?

Få overblik over, hvordan lovgivning skabes - og hvordan vi kan få indsigt i det. Hør også den lange baghistorie, mørklægning og hemmelighedskræmmeri i Danmark fra Kongeloven i 1665 og frem til i dag.

Vi snakker også om overvågning, båndlagte arkiver, hemmelige partiregnskaber og det offentliges snagen i borgernes privatliv.

Baggrund for vandringen.

Turen var lavet som vores tak til kampagnen mod Offentlighedsloven. Den skabte røre om en vigtig sag og fik samlet over 80.000 underskrifter. Loven blev ikke stoppet, så vi holder sagen i fokus.

Byvandring.nu bygger på oplysning i det hele taget, og i indsigt i landets regering. Demokrati er ikke bare, at vi afgiver vore stemmer, men også at vi som borgere øver kontrol over magten.

”Vi alene vide, hvad der tjener borgernes og landets vel.”
Frederik den 6., 1835


Skriv under mod loven, og støt arbejdet for oplysning

Kampagnen startede før lovens vedtagelse, og den fortsætter. Der var i juni 2014 samlet over 90.000 underskrifter mod offentlighedsloven.
Du kan skrive under ved at klikke her

Du kan bidrage til en musikvideo om Loven - "De Mørke Fyrsters Spil".
Send lidt penge her

Er du på Facebook, får du opdageringer ved at melde dig ind her