Monumenterne fortæller

Hvad siger monumentet nede på pladsen egentlig dig? I København går vi dagligt forbi dem – oftest uden at se, hvad det er, vi egentlig ser! På denne tur stopper vi op og ser nærmere på en række monumenter. Turen er lidt anderledes fordi det er monumenterne selv, der fortæller. Vi lærer om dem og om deres – ofte tumultariske – tilbliven.

I København er der hundredevis af monumenter; skulpturer, mindesmærker, statuer, gravmæler, ja sågar hele bygninger. Gennem haver, stræder og kirkepladser slentrer vi og besøger et udvalg. Der er både de klassiske som Løven & hesten i Kongens Have og der er nyere, nogen gange skjulte, som Agnete & havmanden der leger med vores synssans fra sit skjul på kanalens bund.

Det særlige ved turene er, at det er monumenterne, der i jeg-form fortæller via guiden. Turene har fokus på forskellige typer monumenter - det kan være skulpturer, springvand, relieffer, mindesten osv. - og er dermed ikke bundet op på en tidsepoke eller en samlet historie. Mange københavnere og besøgende i byen går/kører forbi monumenterne, men de færreste kender historierne bag dem.

Hør blandt andet om en forsvundet konge, om syv fortvivlede sønner, om forårsrengøring, og om en uhyggelig mand der høster. Få fortalt, hvad fisk, flammer og kanonkugler har med hinanden at gøre, hvorfor H.C. Andersen ikke ville have børn, hvad man kan lave af gamle kirkeklokker, og hvor der står "og det blev morgen".

Turen er udviklet af Henriette Jacobsen og Sofie Cold-Ravnkilde.