København og Kolonierne

Vi følger slaveriets spor fra Nyhavn og ind i Frederiksstaden. Hør om handelens by og vores fortid som slavenation. Trekantshandlen gav smukke bygninger i København. I næsten 250 år fragtede danske slaveskibe under Dannebrog 100.000 slaver fra kongens forter på Guldkysten i Afrika til de tre danske Vestindiske øer. Sukker og slavehandel gav Danmark umådelige rigdomme i 1700-tallet. Et togt kunne nemt tage 2 år, men ved et heldigt udfald bragte det umådelige rigdomme til slavehandelens bagmænd.

Det var især i Frederiksstaden omkring Amalienborg og på Christianshavn, at pakhuse og pragtfulde palæer skød op og den dag i dag giver kvartererne et herskabeligt præg. Vi ser nogle af de mest berømte palæer, som er Odd Fellow Palæet, Dehns Palæ i Bredgade og det Gule Palæ i Amaliegade. Hør om de vilkår slaverne levede under, og om sejlturen over Atlanten i op til 90 dage, hvor slaverne i lasten ikke havde mere plads end i en kiste. Hør om slaveoprøret på St. Croix. Hvordan Peter von Scholten med hjælp fra General Buddo i 1848 undlod at bekæmpe det og på egen hånd erklærede slaverne for frigivet med omgående virkning.

I 2017 markerer vi 100 året for salget af de danske Vestindiske øer til USA. Kom med på en tur om en længe overset del af danmarkshistorien i et par timer. Vi mødes ved Mindeankeret i Nyhavn.

Byvandring på 1,5 til 2 timer.
Startsted: Ved Nyhavns mindeanker. Turen kan også starte ved Nordre Toldbod. Turen kan begynde og slutte på Christianshavn, hvis det aftales.


Arven fra Vestindien

Annette Birch, som har designet turen, deltog i markeringen af 100-året for overdragelsen af de Vestindiske Øer i Charlotte Amalie. I denne version af turen drager hun nogle tætte tråde mellem palæernes København og kolonisamfundet.

København og kolonierne

Aktuel tur

Frederiksberg Allé har en kongelig historie, men der er historier om landsteder, teatre, digterdrømme, god mad og rom på vejen ned til Vesterbro.

Læs mere…

Leveret lørdag d. 11. april Mærkater: