København og Kolonierne

Byvandring på 1,5 til 2 timer.
Startsted: Ved Nyhavns mindeanker. Turen kan også starte ved Nordre Toldbod. Turen kan begynde og slutte på Christianshavn, hvis det aftales.

København var et aktivt centrum i et globalt kolonirige, med interesser i Afrika, Amerika, Asien og Arktis. Vi ser de steder, hvor handelen blev samlet: med sukker, silke, the, brændevin, våben, mursten, tømmer og huder. Turen kan tegne det store billede eller fokusere på trekandshandelen mellem Danmark, Afrika og de Vestindiske Øer. Det er også en tur ind i 1700-tallets samfund med enevældige konger, hovedrig adel, købmænd, søfolk og fattige.

Vi følger slaveriets spor fra Nyhavn og ind i Frederiksstaden. Hør om handelens by og vores fortid som slavenation. Trekantshandlen gav smukke bygninger i København. I næsten 250 år fragtede danske slaveskibe under Dannebrog 100.000 slaver fra kongens forter på Guldkysten i Afrika til de tre danske Vestindiske øer. Sukker og slavehandel gav Danmark umådelige rigdomme i 1700-tallet. Et togt kunne nemt tage 2 år, men ved et heldigt udfald bragte det umådelige rigdomme til slavehandelens bagmænd.

Arven fra Vestindien.

Det var især i Frederiksstaden omkring Amalienborg og på Christianshavn, at pakhuse og pragtfulde palæer skød op og den dag i dag giver kvartererne et herskabeligt præg. Der knytter sig farlige historier til pragtbygninger som Odd Fellow Palæet, Dehns Palæ og det Gule Palæ.
Hør om de danske forter på Guldkysten, i et politisk spil med europæiske rivaler og lokale stammer, og om menneskehandelens nådesløse logik og løgne. Vi følger søfolk og slavegjorte på den dødsensfarlige rejse over Atlanten, og hører om hårdt arbejde i de danske kolonier. Hør om plantagesamfund, straf og oprør, fra Kong Junis revolt på Skt. Jan, og til de dramatiske dag i 1848, hvor slaveriet blev erklæret slut. Hvilke roller spillede Peter von Scholten og general Buddhoe?