Det klassiske København - C.F. Hansen og Thorvaldsen mellem Oplysning og Guldalder

Monumentale bygninger og lige linier præger København omkring år 1800. Det var det gamle Rom man målte sig med, og de toneangivende mestre var arkitekten C.F. Hansen og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Ud over de to store figurer bliver vi introduceret til mennesker og idéer, der formede Danmark mellem Oplysningstiden og Guldalderen.

Tidens stil er storladen og stram, og peger mod evige værdier. Men samtidig gennemgår Danmark store omvæltninger med krig, bombardement og bankerot.

Byen skulle bygges op efter storbranden i 1795 og senest bombardementet i 1807. I denne sidste tid af Enevælden var det især klassicismen, der var populær blandt arkitekterne. Kgl. hofbygmester C.F. Hansen fik sat sine markante træk på byen med Domhuset på Gammel Torv, den nye Vor Frue Kirke og det andet Christiansborg Slot, hvor Slotskirken står tilbage efter branden i 1884.

Efter byvandringen er der mulighed for besøg på Thorvaldsens Museum på egen hånd (entré).

Turen er udviklet af historiker Thomas Warburg.

Baggrundsartikler og beslægtede ture.

Læs om C.F. Hansen, Thorvaldsen og deres tid i Vejviseren.

Branden i 1795 og bombardementet i 1807 er forudsætningen for meget af det klassiscistiske byggeri. Gå til historien om Byens brande med vores tur Flammernes Skrift.