Byvandring på Banen

To timer i jernbanens tegn. En byvandring med tog og til fods gennem fortidens, nutidens og fremtidens infrastruktur.

Tur på 2 – 2,5 timer. Mødested: København H. Efter interesse og aftale ved andre stationer på S-togs- eller metronettet.
Alle deltagere skal have gyldig billet eller rejsekort.

Jernbanen kom til København i 1847, og byens og banens historier er blandet. Turen starter i Hovedbanegårdens mylder. Vi ser på, hvordan banen har formet byen deromkring. Dernæst tager vi toget et par stationer, og drager gennem det gamle rangerterræn med DSBs værkstedsområder og ”Kineserbyen”.

Læs baggrundsartikel om "Det Gule Palæ", en af de karakteristiske bygninger på terænnet

Guiden fortæller undervejs om den logik, der ligger bag de store anlæg, og om hvordan banedriften har ændret sig i de sidste årtier. Vi hører også om de nyeste projekter i form af metrolinjer og kontroltårnet til det nationale signalsystem.

NB. Besøg i værksteder og tekniske installationer kræver forudgående aftaler. Derfor opfordrer vi til at bestille i god tid, hvis det skal indgå i turen.


Variant: Ny Ellebjerg – Flintholm - Nørrebro

Banen har sat sit præg på andre steder end ved København. Nørrebro er formet af linier og stationer, der i stort omfang er forsvundet igen. I dag arbejdes der på flere metrostationer.

Turen til Nørrebro kan også gå med tog over Ny Ellebjerg Station, som skal med i regionaltogstrafikken fra år 2018, samt Flintholm, der er et nyt knudepunkt i trafikken med krydsende S-tog- og metrolinier.

Vi kan også lave en cykeltur med jernbanetema, hvor man følger fortidens spor i et rask tempo. Læs mere om cykelture.

Byvandring på Banen

Aktuel tur

Frederiksberg Allé har en kongelig historie, men der er historier om landsteder, teatre, digterdrømme, god mad og rom på vejen ned til Vesterbro.

Læs mere…

Leveret lørdag d. 11. april Mærkater: