Byvandring på Banen

To timer i jernbanens tegn. En byvandring med tog og til fods gennem fortidens, nutidens og fremtidens infrastruktur.

Tur på 2 – 2,5 timer. Mødested: København H eller Carlsberg Station.

Jernbanen kom til København i 1847, og byens og banens historier er blandet sammen. Nu står det gamle rangerterræn og værkstedsområdet ved Otto Busses Vej over for at blive en del af det nye Vesterbro og København.

Start fra Hovedbanegården eller Carlsberg

Fra Carlsberg Station og Enghavevej når vi det gamle rangerterræn med DSB's værkstedsområder og ”Kineserbyen”. Der foregår stadig vedligeholdelse af tog, men der er kommet nyt indhold fx. i Lokomotivværkstedet og Reservedelslageret. Det er byggeri fra jernbanens glansperiode omkring år 1900 med meget flotte eksempler på murstensarkitektur. Der er nok at se på i det ret store område: gamle huse, midlertidige boliger, rangerterræn, krat og træer. Fx. har Årstiderne i 2020 åbnet økologisk butik og café i BaneGaarden i nogle gamle værkstedsbygninger af træ.

Læs baggrundsartikel om "Det Gule Palæ", en af de karakteristiske bygninger, der stod på på terænnet indtil 2018.

Guiden fortæller undervejs om den logik, der ligger bag de store anlæg, og om hvordan banedriften har ændret sig i de seneste årtier, bl.a. med detaljer om kontroltårnet til det nationale signalsystem.

Vi hører også om hvordan metroarbejdet påvirker området, hvad udviklingen af baneområdet betyder for bydelene omkring og hvilke muligheder og modsatrettede interesser, der findes.

NB. Besøg i værksteder og tekniske installationer kræver forudgående aftaler. Derfor opfordrer vi til at bestille i god tid, hvis det skal indgå i turen.

Alternativ start Turen kan begynde i Hovedbanegårdens mylder. Vi tager jernbanehistorien fra start, og ser på hvordan banen har formet byen deromkring. Dernæst tager vi toget et par stationer og kan se nogle af de udviklinger, der er i gang. Man kan gå til området fra Dybbølsbro eller Carlsberg Station.


Variant: Ny Ellebjerg, Flintholm, Nørrebro

Banen har sat sit præg på andre steder end Vesterbro. Nørrebro er formet af linier og stationer, der i stort omfang er forsvundet igen. I dag arbejdes der på flere metrostationer.

Turen til Nørrebro kan også gå med tog over Ny Ellebjerg Station, som skal med i regionaltogstrafikken fra år 2018, samt Flintholm, der er et nyt knudepunkt i trafikken med krydsende S-tog- og metrolinier.

Vi kan også lave en cykeltur med jernbanetema, hvor man følger fortidens spor i et rask tempo. Læs mere om cykelture.