Det moderne gennembrud

En tur gennem København 1870 – 1900 – da en ny tid strømmede ind over gamle Danmark med nye tanker, idealer og arkitektur. København voksede til et kosmopolitisk industriby. Turen byder på ord af Herman Bang, byplan og bygninger af Ferdinand Meldahl, samt statuer stillet til rådighed af Brygger Jacobsen.

Bookede ture: Turen kan begynde ved Rådhuspladsen eller Vor Frue Plads.
Vi går gennem et hjørne af den gamle by, frem til Universitetet, der blev rystet i sin grundvold med Georg Brandes angreb på gudstro og andet gammelt tankegods.

Andre skanser stod også for fald. København voksede eksplosivt, og der stod en brav strid om den nye byplan i Voldkvartererne. Stuk og stål blev anvendt til at bygge en by efter tidens facon, med plads til både de fine og de fattige. Gamle volde til militært brug blev til promenadeparker, fx Ørstedsparken, hvis statuer fortæller om tidens æstetik og idealer.

Turen kan inkludere det gamle Kommunehospital, Botanisk Have med Palmehuset. Den kan ende med studiebesøg i Statens Museum for Kunst eller Hirschsprungs Samling.

Skoler og gymnasier

Turen er velegnet til studieture. Vi kan sørge for byvandringen kommer omkring de emner og tekster, I arbejder med.

Læs baggrundsartikel i Vejviseren om det Moderne Gennembruds København
Læs om vores anden tur ved Nørrevold
Historieture