Fra Christianshavn til Bryggen

Turen går mellem den gamle kanalby fra Christians den IV’s tid til den nye Havnestad fra efter årtusindskiftet. Skiftende tider har sat deres præg på Københavns mest varierede havnefront.

Byvandring på 2 timer.

Standardoplysning om tur: Start- og slutsted: Christianshavns Torv i nord hhv. ved Bryggebroen / Gemini Towers i syd. turen kan starte eller slutte andre nærliggende steder efter aftale. Turen kan gå begge veje, men her er den beskrevet fra Christianshavn til Bryggen.

Undervejs oplever du havnefrontens landskab og hører historien om livet og arbejdet på øerne. Vi kommer gennem et hjørne af Christianshavn, hvor industrikæmpen B&W havde sit første udspring, en myldrende og larmende arbejdsplads, men som i dag er et vinkelret velhaverkvarter.

På turen krydser vi Olafur Eilassons cirkelbro, åbnet i 2015 - og får historien om et projekt med prøvelser, og et udvikl til den Sorte Diamant, Realdania Boxen og nye planer for cykelbroer.

Vi kniber os for de gamle volde - hvor Kigkurren lå før navnet flyttede til Islands Brygge - og går under Langebro til Bryggen. Islands Brygge er opstået som en ø – og selv om bydelen er forbundet med Amager ad mange veje i dag, så ligger den ved vandet og er beboet af folk, der kan leve sammen på den knappe plads.

Turen kan gå i dybden med det gamle Islands Brygge eller fortsætte til Havnestaden, hvor Dansk Sojakagefabrik lå og var kilde til både klorlugt og katastrofe før dengang, hvor Bryggens miljø blev kendt for det gode.

Der er også lejlighed til at kigge på bylivet af i dag, og høre om hvordan gammelt og nyt kan spille sammen eller støde sammen på den gamle havnefront.

Læs artikel i vejviseren om broer, beboere og fabrikker mellem Christianshavn og Bryggen