Oplysning og formørkelse

En vandring ind i i oplysningstiden, og handelens florisante tidsalder. Vi starter ved Kongens Nytorv. Vi har Holberg med på vandring ind i hans århundrede, med satire og snusfornuft.

Nyhavn må man lige strejfe. Men så går turen ind i Frederiksstadens orden og harmoni. Det er den oplyste enevældes by med byplan og paladser.

Her er handelsmænds huse og lagerbygninger til den rige handel. Men vi skal også bagom facaderne og snage i celebre skandaler fra en tid hvor høfligheden var i højsædet, mens smædeskrifter lystigt cirkulerede.

Og i midten ligger Amalienborg elegant og åbent, og ligner nærmest et udtryk for den oplyste enevælde, med monarken som det strålende midtpunkt. Men periodens konger havde sandelig også deres skyggesider, som bliver en del af fortællingen.

Slut turen af med et besøg på ?Kunstindustrimuseet - det gamle Frederiks Hospital. Her får historien den sidste rokoko-krølle.

Oplysningstid og Formørkelse

Aktuel tur

Jul på det folkelige og festlige Vesterbro. Det gamle brokvarter har mange gamle traditioner til jul, fra juletræsfest i Folkets Hus til udstillingen i Havemanns magasin. Vi hører både om den gamle julehygge, og om jul for de fattige og udsatte.

Læs mere …

Leveret torsdag d. 15. november Mærkater: