Oplysning og formørkelse

En vandring ind i i oplysningstiden, og handelens florisante tidsalder. Vi starter ved Kongens Nytorv. Vi har Holberg med på vandring ind i hans århundrede, med satire og snusfornuft.

Nyhavn må man lige strejfe. Men så går turen ind i Frederiksstadens orden og harmoni. Det er den oplyste enevældes by med byplan og paladser.

Her er handelsmænds huse og lagerbygninger til den rige handel. Men vi skal også bagom facaderne og snage i celebre skandaler fra en tid hvor høfligheden var i højsædet, mens smædeskrifter lystigt cirkulerede.

Og i midten ligger Amalienborg elegant og åbent, og ligner nærmest et udtryk for den oplyste enevælde, med monarken som det strålende midtpunkt. Men periodens konger havde sandelig også deres skyggesider, som bliver en del af fortællingen.

Slut turen af med et besøg på ?Kunstindustrimuseet - det gamle Frederiks Hospital. Her får historien den sidste rokoko-krølle.

Oplysningstid og Formørkelse

Aktuel tur

Under den kolde krig lå Holmen i København i frontlinjen mellem Øst og Vest. Turen fortæller om strategi, beredskab og materiel fra 1945 til flådebasens lukning i 1993. Vi ser særligt på fartøjerne, der ligger som museumsskibe på Holmen.

Læs mere…

Leveret lørdag d. 8. september Mærkater: