Oplysning og formørkelse

En vandring ind i i oplysningstiden, og handelens florisante tidsalder. Vi starter ved Kongens Nytorv. Vi har Holberg med på vandring ind i hans århundrede, med satire og snusfornuft.

Nyhavn må man lige strejfe. Men så går turen ind i Frederiksstadens orden og harmoni. Det er den oplyste enevældes by med byplan og paladser.

Her er handelsmænds huse og lagerbygninger til den rige handel. Men vi skal også bagom facaderne og snage i celebre skandaler fra en tid hvor høfligheden var i højsædet, mens smædeskrifter lystigt cirkulerede.

Og i midten ligger Amalienborg elegant og åbent, og ligner nærmest et udtryk for den oplyste enevælde, med monarken som det strålende midtpunkt. Men periodens konger havde sandelig også deres skyggesider, som bliver en del af fortællingen.

Slut turen af med et besøg på ?Kunstindustrimuseet - det gamle Frederiks Hospital. Her får historien den sidste rokoko-krølle.

Oplysningstid og Formørkelse

Aktuel tur

Havne- og kanalkvarteret var tætbeboet med industri og arbejdere og søfolk. BOPA og Holger Danske lavede aktioner i området, og i 1943 var B&W Diesel mål for bombeangreb og sabotage, og flåden blev sænket på det nærliggende Holmen. Turen kan tages på cykler, hvor man kan komme ind på nogle smertefulde historier fra efter Befrielsen.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 10. april Mærkater: