København og Kolonierne

Vi følger slaveriets spor fra Nyhavn og ind i Frederiksstaden. Hør om handelens by og vores fortid som slavenation. Trekantshandlen gav smukke bygninger i København. I næsten 250 år fragtede danske slaveskibe under Dannebrog 100.000 slaver fra kongens forter på Guldkysten i Afrika til de tre danske Vestindiske øer. Sukker og slavehandel gav Danmark umådelige rigdomme i 1700-tallet. Et togt kunne nemt tage 2 år, men ved et heldigt udfald bragte det umådelige rigdomme til slavehandelens bagmænd.

Det var især i Frederiksstaden omkring Amalienborg og på Christianshavn, at pakhuse og pragtfulde palæer skød op og den dag i dag giver kvartererne et herskabeligt præg. Vi ser nogle af de mest berømte palæer, som er Odd Fellow Palæet, Dehns Palæ i Bredgade og det Gule Palæ i Amaliegade. Hør om de vilkår slaverne levede under, og om sejlturen over Atlanten i op til 90 dage, hvor slaverne i lasten ikke havde mere plads end i en kiste. Hør om slaveoprøret på St. Croix. Hvordan Peter von Scholten med hjælp fra General Buddo i 1848 undlod at bekæmpe det og på egen hånd erklærede slaverne for frigivet med omgående virkning.

I 2017 markerer vi 100 året for salget af de danske Vestindiske øer til USA. Kom med på en tur om en længe overset del af danmarkshistorien i et par timer. Vi mødes ved Mindeankeret i Nyhavn.

Byvandring på 1,5 til 2 timer.
Startsted: Ved Nyhavns mindeanker. Turen kan også starte ved Nordre Toldbod. Turen kan begynde og slutte på Christianshavn, hvis det aftales.


Arven fra Vestindien

Annette Birch, som har designet turen, deltog i markeringen af 100-året for overdragelsen af de Vestindiske Øer i Charlotte Amalie. I denne version af turen drager hun nogle tætte tråde mellem palæernes København og kolonisamfundet.

København og kolonierne

Aktuel tur

Under den kolde krig lå Holmen i København i frontlinjen mellem Øst og Vest. Turen fortæller om strategi, beredskab og materiel fra 1945 til flådebasens lukning i 1993. Vi ser særligt på fartøjerne, der ligger som museumsskibe på Holmen.

Læs mere…

Leveret lørdag d. 8. september Mærkater: