Geniernes Guldalder

Ånd og virkelighed ved 1800-tallets start.

Geniernes Guldalder. Historisk tur på 2 timer. Turen kan starte: Nytorv, Vor Frue Plads, Kultorvet, Højbro Plads, Nyhavn

Den klassiske strenghed styrede byens udseende, men CF Hansens bygninger, der synes i samklang med tidens enevælde, rummer flere gåder. Og mellem husene rørte sig et leben, der var larmende, og ofte ikke særlig respektabelt. For alt i København skulle foregå indenfor de snærende volde.

Turen følger nogle af de skæbner, der færdedes her og satte sig spor i tiden. Den unge HC Andersen, der kom til Kongens By i 1819, fattig og til fods, og prøvede at vinde indpas. Han fik hjælp af HC Ørsted, kom galt afsted med Kierkegaard og så op til Thorvaldsen.

Gå på tværs og tag vores Søren Kierkegaard-vandring.

Romantikken styrede tidens tankegang. Det var dens ånd Oehlenschläger påkaldte i sine digte, og dens idéer, der afslørede elektromagnetismen for Ørsted.

Museumsbesøg: Thorvaldsens Museum, Nationalmuseet.

Geniernes Guldalder

Aktuel tur

Havne- og kanalkvarteret var tætbeboet med industri og arbejdere og søfolk. BOPA og Holger Danske lavede aktioner i området, og i 1943 var B&W Diesel mål for bombeangreb og sabotage, og flåden blev sænket på det nærliggende Holmen. Turen kan tages på cykler, hvor man kan komme ind på nogle smertefulde historier fra efter Befrielsen.

Læs mere…

Leveret onsdag d. 10. april Mærkater: